Projekti

Atpakaļ
Inga Vasermane, 29.12.2020

Liepājas Universitāte plāno Zinātnieku nakts pasākumus pētnieka profesijas popularizēšanai

Liepājas universitātes Projektu daļa, sadarbībā ar universitātes pētniekiem plānoja Zinātnieku Nakts aktivitātes 2021.gada rudenim un tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Apvārsnis 2020 Marie Skłodowska-Curie apakšprogrammā Zinātnieku Nakts 2021.

2020.gada Zinātnieku nakts pasākums tiek pārcelts uz 30.aprīli, taču pasaulē notiekošajām aktivitātēm var sekot līdzi https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/european-researchers-night-2020_en un izbaudīt Zinātnieku nakti citās Eiropas valstīs arī tiešsaistē.

 

Starptautiski tīklošanās pasākumi, dalība starptautiski zinātniskās konferencēs, nolūkā veicināt starptautisku sadarbību zinātnē notiek ar projekta 1.1.1.5/18/I/018 “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” finansiālu atbalstu.

 

Informācija sagatavota 29.12.2020