Projekti

Atpakaļ
05.10.2010

LiepU piedalās projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Liepājas Universitāte kā sadarbības partneris piedalās Latviešu valodas aģentūras īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā  „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” (identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002), sniedzot savu atbalstu pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādē un realizēšanā.


Vienošanos par projekta īstenošanu Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja 2010.gada 19.aprīlī.


Līdztekus mums projekta sadarbības partneri ir Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, kā arī Daugavpils Universitāte.


Projekta „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas, latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālo kompetenci un prasmju atjaunošanu atbilstīgi modernizētam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.


Projektā paredzēts sagatavot 630 pirmsskolas un sākumskolas, 2 370 latviešu valodas un literatūras un bilingvālo mācību pedagogus atbilstoši Latviešu valodas aģentūras, kā arī kopīgi ar projekta sadarbības partneriem izstrādātajām tālākizglītības programmām. Pedagogu profesionālā pilnveide notiks gan tradicionālo tālākizglītības kursu formā (projekta 1. aktivitāte), gan inovatīvā formā (projekta 2. un 3. aktivitāte), kas ietvers kombinētas klātienes un tālmācības izglītošanas formas, radošas darbnīcas un pedagogu meistarklases.


Projekts ilgst līdz 2011. gada 31. decembrim, un tā īstenošanas vieta – visa Latvija.


Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 475 000 lati: 85% (403 750 lati) ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% (71 250 lati) ir valsts budžeta finansējums.