Projekti

Atpakaļ
19.11.2019

Universitātes pārstāves piedalās seminārā par akadēmisko godīgumu

Projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (SAM Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros bibliotēkas direktore Līga Krūmiņa un starptautisko pētniecības projektu koordinatore Džeina Kleina piedalījās seminārā “Akadēmiskais godīgums un ētika augstākajā izglītībā”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

Seminārā tika aktualizēti akadēmiskās integritātes veicināšanas pasākumi Latvijā, kā arī sadarbības vīzija ētikas normu stiprināšanai studentu un mācībspēku vidū. Semināra pirmajā daļā uzstājās augstskolu pārstāvji, daloties ar savu redzējumu un labās prakses piemēriem akadēmiskā godīguma izpratnes un ievērošanas pilnveidē. Ar savu pieredzi dalījās arī Latvijas Universitātes vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmas veidotājs Jānis Kreicbergs, kurš prezentēja jau īstenoto ideju – vienotu sistēmu studējošo noslēguma darbu pārbaudei, lai sekmīgi cīnītos pret plaģiātismu. Šo sistēmu izmanto arī Liepājas Universitāte. Semināra otrajā daļā dalībnieki trīs darba grupās apsprieda institucionālā un nacionālā līmenī paveikto un izvirzīja prioritātes, pie kurām jāstrādā, lai veicinātu izpratni par akadēmisko godīgumu augstākajās izglītības iestādēs. Visu trīs darba grupu dalībnieki nonāca pie kopīga secinājuma, ka Latvijas augstskolām ir jāsadarbojas akadēmiskā godīguma jomā – jāizmanto vienota sistēma plaģiātisma pārbaudei, skaidri jānosaka plaģiātisma definīcija, kā arī vienotas soda sankcijas tā konstatēšanas gadījumā. Semināra dalībnieki norādīja, ka nepieciešama pilnveide augstskolu preventīvajā darbā, šajā jomā izglītojot studentus, mācībspēkus, kā arī zinātniekus.