Projekti

Atpakaļ
30.09.2019

Liepājas Universitātē noslēdzies seminārs Ergoterapijā

27. septembrī Liepājas Universitātē (LiepU) aizvadīts sestais rehabilitologu mācību seminārs ergoterapijā. Semināru vadīja Anete Nelsone, ergoterapeite no Liepājas reģionālās slimnīcas un pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē un Līga Svile, fizioterapeite no Liepājas reģionālās slimnīcas un pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē. Seminārā piedalījās dažādi rehabilitācijas nozares speciālisti no Kurzemes reģiona – logopēdi, fizoterapeiti, ergoterapeiti, sociālie aprūpētāji, psihologi.

 

Dalībnieki apguva dažnedažādas kompetences ergoterapijā par ikdienas aktivitāšu un mobilitātes problēmām, to novērtējumu un iejaukšanos, kognitīviem traucējumiem, kā arī par ortozēšanu un pacienta kontekstam piemērotu vidi un ģimenes izglītošanu.

 

Semināru organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LII-352 “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem” (Interprof) finansiālu atbalstu.