Projekti

Atpakaļ
24.09.2019

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” īstenošana turpinās

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas

stiprināšana LiepU” (SAM 8.2.1.0/18/A/010) ietvaros turpinās darbs pie trīs jaunveidojamo studiju programmu – profesionālās bakalaura līmeņa studiju programmas "Viedās tehnoloģijas" sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, profesionālās bakalaura līmeņa studiju programmas "Vides inovāciju tehnoloģijas" un kopīgās doktora studiju programmas "Jauno mediju māksla" ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA” izstrādes.

Augustā darba grupās “Viedās tehnoloģijas” un “Jauno mediju māksla” darbu uzsākuši eksperti, kuri sniedz savu ieguldījumu programmu sagatavošanā.

Darba grupu vadītāji un eksperti gatavojas ārvalstu komandējumiem, kuros tiks apzināta labākās prakses pieredze ārvalstu augstskolās.