Projekti

Atpakaļ
20.09.2019

Studenti iepazīstas ar uzņēmēju tīklošanās iespējām un projektu KInGS

 

Otrdien, 17. septembrī, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” pirmā kursa studenti vieslekcijas laikā iepazinās ar Liepājas uzņēmēju tīklošanās un kopstrādes darbību Coworking Liepāja telpās, kas ir viens no pirmajiem šāda tipa uzņēmumiem Latvijā.

Coworking Liepāja pārstāvis Intars Zēns iepazīstināja studentus ar uzņēmuma dibināšanas un pašreizējās darbības pamatprincipiem, kā arī rosināja studentus attīstīt savas uzņēmēju ieceres un uzdrīkstēšanos uzsākt savu ideju īstenošanu.

Tā kā Coworking Liepāja ir ciešs sadarbības partneris SIA Kurzemes Biznesa inkubators (SIA KBI), kura viens no dibinātājiem un akcionāriem ir Liepājas Universitāte, tad Intars Zēns iepazīstināja jauniešus arī ar SIA KBI darbības vēsturi, desmit gadu darbības pieredzi un tuvākajiem plāniem nākotnē, kas ir saistīti ar studentu inovāciju grantu projektu KInGS (Kurzemes Inovāciju Granti studentiem).

Projekta KInGS pamatideja ir sniegt atbalstu studējošajiem attīstīt savas uzņēmējspējas, iedrošināt uzsākt uzņēmējdarbību un veicināt inovatīvu ideju realizēšanu tuvākajā nākotnē. Kā papildu bonuss jaunajiem studentiem – uzņēmējiem, kas iesaistīsies KInGS pasākumos un savu ideju attīstībā, ir stipendiju saņemšana un plašais atbalsta pasākumu klāsts: mentoru darbība, specifiskas apmācības, speciālistu – ekspertu piesaiste, un citas iespējas, ko tuvāko trīs gadu laikā nodrošinās projektā iesaistītie sadarbības partneri: Liepājas Universitāte, Ventspils augstskola, Kurzemes Biznesa inkubators un Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks.

Studenti izrādīja interesi arī par iespēju piedalīties pirmajos projekta KInGS pasākumos, kas ir gan iespējamā dalība CultHack hakatonā, 20. – 22.09.2019., Coworking Liepājas telpās, gan arī Liepājas Universitātes plānotajos ik ceturtdienas pasākumos, kuri būs saistīti ar dažādu uzņēmēju praktisku pieredzes stāstu iepazīšanu un profesionāļu vieslekcijām par tematiem, kas veicina uzņēmējspēju attīstību un var nodrošināt panākumus nākotnes biznesa sekmēšanā.

Pasākuma noslēgumā Coworking Liepāja pārstāvis Intars Zēns bija pārsteigts: “Pirmā kursa studenti ir atsaucīgi, ieinteresēti un zinātgriboši tieši savu biznesa ideju realizēšanā un iespējās, kuras sniegs projekts KInGS.” Tas ir svarīgi priekšnosacījumi sekmīgas Liepājas uzņēmējdarbības vides uzturēšanai.


 

Inta Kulberga

VSZF dekāne