Projekti

Atpakaļ
10.09.2019

Liepājas Universitātes studenti aicināti pieteikties pētniecības projektu konkursā

Līdz 2019. gada 4. oktobrim Liepājas Universitātes (LiepU) Zinātnes padome sadarbībā ar Studentu padomi aicina LiepU, īpaši bakalaura programmu, studentus piedalīties pētniecības projektu konkursā.

Projekta mērķis ir sekmēt studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu jaunrades un pētniecības projektu izstrādē, kā arī studentu līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Konkurss tiek rīkots piekto gadu. Pērn žūrija lēma atbalstīt četrus konkursa dalībniekus – bakalaura studiju programmas “Jauno mediju māksla” studentu Haraldu Dravnieku, bakalaura studiju programmas “Mehatronika” studentu Rodrigo Gruntmani, bakalaura studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studentu Matīsu Terbetu, kā arī doktora studiju programmas “Pedagoģija” studenti Madaru Ivani.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit. Ievērojot projekta pieteikuma satura un formas prasības, izdrukāta un parakstīta projekta pieteikuma veidlapa aizlīmētā aploksnē jāiesniedz referentei Džeinai Kleinai (Lielā iela 14, 217A. telpa) līdz 4. oktobrim darba dienās no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Papildu informācija: dzeina.kleina@liepu.lv, tālr. 22026079; 63407783.