Projekti

Atpakaļ
05.09.2019

Profesors Rakšs Dubejs no Indijas pasniedz hatha-jogas pamatus LiepU

“Joga – tie nav tikai fiziski vingrinājumi” – ar šādu tēzi 2019. gada 4. septembrī pasniedzējs no Radžastānas Tehniskās universitātes Indijā Rakešs Dubejs uzsāka teorētisko nodarbību par jogu, tās izcelsmi un filozofiju. Profesoram ir svarīgi, lai studenti ne tikai prastu atkārtot jogas vingrinājumus, bet saprastu kopsakarības.

Pasniedzējs LiepU darba gaitas ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros un strādā sporta pedagoģijas jomā. Šajā semestrī profesors pasniegs vienu studiju kursu – “Hatha-jogas pamati”, savukārt otrajā studiju semestrī divus: “Sporta psiholoģija” un “Orientēšanās un tūrisms”.

Jāpiebilst, ka profesoram Rakešam Dubejam šī nav pirmā docēšanas pieredze ārzemēs, jo viņš ir lekcijas lasījis augstskolās Grieķijā, Čehijā un Etiopijā.

Pēc pirmās nodarbības profesors dalījās ar saviem iespaidiem: “Pirmā nodarbība bija ļoti jauka, studenti bija ieinteresēti uzzināt jaunu informāciju par jogu, tāpat bija patīkami redzēt, ka arī studenti no citām valstīm ir izvēlējušies šo kursu. Tas viss motivē sniegt studentiem vēl plašāku informāciju par šo tēmu”.

Ārzemju akadēmiskā personāla iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā un zinātniskajā pētniecībā stratēģiskās specializācijas jomās ir viens no projekta mērķiem, kas ļauj LiepU nodrošināt šo jomu saturisko kvalitāti un paplašināt starptautiskās partnerības tīklu. Šis projekts īpaši izceļas ar to, ka ir piesaistīti pasniedzēji no tādām ģeogrāfiski dažādām valstīm kā Indijas, Itālijas, Somijas, Grieķijas un ASV.