Projekti

Atpakaļ
04.09.2019

Licencēšanas posms jaunveidojamām skolotāju studiju programmām

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” ietvaros turpinas darbs pie jaunveidojamo bakalaura līmeņa studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs”, „Logopēdija” un 1. līmeņa studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” licencēšanas ziņojumu izstrādes.

Studiju programmu satura pilnveidei jūlija mēnesī tika iesaistīti 13 eksperti-konsultanti no projekta “Skola2030”, pārstāvji no Aizsardzības ministrijas struktūras, skolotāju metodiskajām apvienībām, Iespējamās misijas, Liepājas un Kurzemes biznesa inkubatoriem, kā arī nozares organizācijas, piem., Latvijas Logopēdu asociāciju, Pirmsskolas izglītības asociāciju, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju u.c.. Pēc ekspertu-konsultantu atgriezeniskās saites izvērtēšanas šobrīd tiek veikti pēdējie uzlabojumi licencēšanas ziņojumos, lai jau septembrī tos iesniegtu Pedagoģijas izglītības jaunveides konsultatīvā padomē.

Līdz ar jaunveidojamo programmu licenšu saņemšanu, paralēli tiks slēgtas esošās skolotāju studiju programmas atbilstoši grafikam un studenti pāries uz jaunajām studiju programmām.

 

Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU”, Nr.8.2.1.0/18/I/002.

 

Publikācija izveidota: 27.08.2019.