Projekti

Atpakaļ
26.08.2019

Aizvadīts seminārs Logopēdijā

23. augustā Liepājas Universitātē norisinājās jau piektais rehabilitologu mācību seminārs, kas šoreiz notika Logopēdijā. Tajā piedalījās dažādi rehabilitācijas nozares speciālisti no Kurzemes reģiona – logopēdi, fizoterapeiti, ergoterapeiti, sociālie aprūpētāji, psihologi.

Dalībnieki padziļināti apguva kompetences logopēdijā par iegūtu komunikācijas traucējumu veidiem, afāzijas novērtēšanas un terapijas vispārējiem principiem, ar smadzeņu sindromu saistītiem kognitīviem komunikācijas traucējumiem.

Semināru organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LII-352 “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem” (Interprof) finansiālu atbalstu.

Foto ŠEIT.