Projekti

Atpakaļ
05.07.2019

Trīs viespasniedzējas no Lietuvas aktīvi noslēgušas pirmo akadēmisko semestri LiepU

Trīs viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes Lietuvā  - Olga Anne, profesore Jūras tehnoloģiju un dabaszinātņu fakultātē un vecākā pētniece vides vadībā, ietekmes uz vidi  novērtēšanā un zaļajās inovācijās, Tatjana Paulauskiene, asociēta profesore inženierijā, pētniece vides un ķīmijas inženierijā, un Rasa Viederyte, vecākā speciāliste Menedžmenta departamentā, lektore un uzņēmēja, strādājot projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros, jau četru mēnešu laikā ir paveikušas vairākas nozīmīgas docēšanas un pētniecības aktivitātes studiju virzienā “Vides aizsardzība” Liepājas Universitātē.

Viespasniedzējas, cieši sadarbojoties ar LiepU studiju programmas “Ekotehnoloģijas” direktori Lilitu Ābeli, ir izstrādājušas studiju kursu saturu kopīgai starptautiskai maģistra studiju programmai “Ekotehnoloģijas” angļu valodā, piesaistot un aptaujājot vides jomas ekspertus un speciālistus par viņu aktuālajiem priekšlikumiem un redzējumu studiju programmas ieviešanā. Jaunās studiju programmas mērķis ir uzlabot studiju kursus, padarīt tos starptautiskākus, mūsdienīgākus un vēl interesantākus.

Ņemot vērā to, ka viespasniedzējas nodarbojas arī ar zinātnisko pētniecību, viņas ar interesantiem pētījumiem ir piedalījušās zinātniskās konferencēs, proti, no 6. jūnija līdz 8. jūnijam Liepājas Universitātes 3. starptautiskā starpnozaru konferencē “Inovācijas un kreativitāte”, kuras ietvaros devušās arī ekskursijā pa Liepāju, Nidu un Šventāju. Ir pieteikti zinātniskie raksti “19. Starptautiskajā daudznozaru zinātniskajā Geo konferencē SGEM 2019”, kas norisināsies Bulgārijā no 28. jūnija līdz 7. jūlijam. Iegūtie zinātniskie pētījumu rezultāti tiks publiskoti vairāku zinātnisko konferenču rakstu krājumos.

Tagad viespasniedzējas strādā pie nākamā studiju gada darba plāna, kā arī jaunajiem studiju kursiem - “Industriālā simbioze un klasterizācija”, “Ekonomiskās aktivitātes ietekmes uz vidi novērtējums” un “Vides tehnoloģijas”, lai jau no 2019./2020. studiju gada rudens semestrī tos varētu pasniegt pasniegt pašreizējās LiepU maģistra profesionālās studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem, taču izstrādātā kopīgā starptautiskā studiju programma varētu tikt atvērta pēc pusotra gada.

Vēlam arī turpmāk veiksmi un izdošanos!

Foto ŠEIT.