Projekti

Atpakaļ
19.06.2019

Projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē” īstenošana 2019. gada 2. ceturksnī

ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana Liepājas Universitātē, Nr: 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana 2019. gada 2. ceturksnī (01/03/ - 31/05/2019)

LiepU turpinās ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/002 īstenošana. Šajā periodā veicamie uzdevums ir jaunveidojamo pedagogu izglītības studiju programmu satura izstrāde, sadarbojoties ar ekspertiem no partneraugstskolām un ekspertiem-konsultantiem no projekta “Skola2030”, pārstāvjiem no Aizsardzības ministrijas struktūrām, skolotāju metodiskajām apvienībām, Iespējamās misijas, Liepājas un Kurzemes biznesa inkubatoriem, kā arī nozares sabiedriskās organizācijām - Latvijas Logopēdu asociāciju, Pirmsskolas izglītības asociāciju, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju u.c.

Šajā projekta īstenošanas periodā labākās pieredzes apzināšanai Baltijas valstīs projekta īstenošanā iesaistītie eksperti no visām partneraugstskolām piedalījušies ārvalstu komandējumā Tallinas Universitātē (Igaunija). Tā ietvaros ir apgūta labās prakses pieredze pirmsskolas, sākumskolas un logopēdijas studiju programmu veidošanā.

Studiju programmu satura izstrādes izvērtēšanai un turpmākās darbības plānošanai šajā jomā LiepU norisinājies darba seminārs, kurā piedalījušies eksperti no LiepU, LU, DU, RTA, izglītības nozares pārstāvji, LiepU administrācija un darba devēji.

Publikācija izveidota 2019. gada 31. maijā