Projekti

Atpakaļ
20.05.2019

Rehabilitācijas speciālisti gūst zināšanas par mūzikas terapiju

17. maijā Liepājas Universitātē (LiepU) notika kārtējais rehabilitācijas mācību seminārs mūzikas terapijā, kas pulcināja dažādus rehabilitācijas speciālistus no Kurzemes reģiona. Semināru vadīja profesionāli pieredzējušas Liepājas Universitātes Pedagoģijas un Sociālā darba fakultātes docentes, mūzikas terapeites Mirdza Paipare un Olga Blauzde.

Dalībnieki varēja padziļināti apgūt zināšanas un prasmes par mūzikas terapijas teoriju un vēsturi, tās pielietojumu Latvijā dažādās vidēs (izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē), gadījumu analīzēm dažādām pacientu grupām, kā arī veikt vairākus praktiskos uzdevumus improvizējot uz dažādiem mūzikas instrumentiem.

Semināru organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LII-352 “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem” (Interprof) finansiālu atbalstu.

Foto ŠEIT.