Projekti

Atpakaļ
16.05.2019

Profesore Ekaterina Protasova analizē LiepU studentu darbus un sniedz atvērto nodarbību skolotājiem

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros Liepājas Universitātē jau vairākus mēnešus aktīvi strādā viesprofesore Ekaterina Protasova no Helsinku Universitātes Somijā. Šobrīd pasniedzēja vērtē maģistra līmeņa “Vispārējais izglītības skolotājs” studentu sagatavotās prezentācijas, sniedzot atgriezenisko saiti un analizējot sagatavoto.

Savukārt 2019. gada 10. maijā pasniedzēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē tikās ar skolotājiem, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu, piedāvājot noklausīties lekciju par otrās valodas apguvi un otrās valodas mācīšanu (Second Language Acquisition and Second Language Teaching). Pēc tikšanās sekoja vairāki skolotāju jautājumi par Somijas pieredzi, kā arī skolotājas labprāt dalījās savā pieredzē.