Projekti

Atpakaļ
29.04.2019

Norisinājās seminārs par jaunveidojamo studiju programmu izstrādi

Liepājas Universitātē 25. aprīlī norisinājās seminārs par jauno studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un “Logopēdija” izstrādi.

Semināra mērķis - izvērtēt starpposma rezultātus un turpināt veidot jomu saturu. Seminārā piedalījās Liepājas Universitātes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas eksperti, izglītības nozares pārstāvji, Liepājas Universitātes administrācija, darba devēji.

Semināra dalībnieki pieņēma lēmumu par augstākiem uzņemšanas kritērijiem jaunajās skolotāju programmās. Proti, lai studētu 1. līmeņa studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”, reflektantam jābūt divu gadu pieredzei darbā izglītības jomā vai darba pieredzei pirmsskolas vecuma bērnu aprūpē. Lai studētu bakalaura programmā “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs”, reflektanta vidusskolas atestāta vidējam vērtējumam jābūt 7 vai augstākam. Gadījumā, ja vērtējums ir zemāks, tiks veiktas pārrunas, kuru laikā reflektantam ir jāapliecina savas kompetences, motivācija, argumentācijas un komunikācijas prasmes. Stingrāki reflektantu uzņemšanas kritēriji veidoti ar mērķi sekmēt skolotāja profesijas izcilību.

Jaunveidojamo skolotāju studiju programmu satura izstrāde tiek veidota tā, lai jaunie skolotāji būtu gatavi risināt nestandarta situācijas, būtu kompetenti projekta “Skola 2030” paredzētajās mācību jomās un pārzinātu mūsdienīgas mācību metodes, kas attīsta un sekmē skolēnu kompetences un prasmes turpmākai dzīvei.

Skolotāju programmas Liepājas Universitātē tiek izstrādātas Eiropas Sociālā fonda projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002” ietvaros.

Publikācija izveidota 2019. gada 29. aprīlī.