Projekti

Atpakaļ
01.04.2019

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta vidusposma atskats

Kopš 2017. gada Liepājas Universitātē tiek realizēts pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (N 1.1.1.2/VIAA/1/16/001). Projekts ir sasniedzis savu vidusposmu un ir vērts atskatīties, kas šajā laikā paveikts.

Projekta pētniece asociētā profesore Baiba Trinīte stāsta, ka ir pabeigts pētījuma pirmais posms, kura mērķis bija izvērtēt skaņu pastiprinošo iekārtu ietekmi uz runas saprotamību skolēniem. Pētījuma rezultāti liecina, ka skolotāja balss pastiprināšana uzlabo runas uztveri pirmo klašu skolēniem, taču vecāku skolēnu grupās šāda pozitīva ietekme nav vērojama. Klašu telpu akustikai ir būtiska nozīme skaņu pastiprinošo iekārtu lietojumam. Telpās ar sliktu akustiku tiek panākts pretējs efekts – bērniem ir grūtāk precīzi uztvert skolotāju instrukcijas. Pētījuma rezultāti prezentēti vairākās konferencēs Latvijā, Eiropā un ASV. Pašlaik notiek publikācijas sagatavošana.

Marta vidū B.Trinīte devās pētnieciskā komandējumā uz Turīnas Politehnisko universitāti, kur sadarbībā ar Enerģētikas fakultātes Akustikas grupas pētniekiem (grupas vadītāja prof. Arianna Astolfi) tiks strādāts pie iegūto datu apstrādes, kā arī tiks turpināts pētījuma otrais posms par skaņu pastiprinošo iekārtu ietekmi uz skolotāju balss slodzi. Šoreiz pētījums tiks organizēts Itālijas sākumskolā. 29.martā B.Trinīte vadīja zinātnisko semināru Turīnas Politehniskās universitātes Enerģētikas un Elektronikas & Telekomunikācijas fakultātes pētniekiem par projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, kā arī par pieredzi balss monitorēšanas ierīces Vocal Holter Med aprobācijā. Pētnieciskais komandējums Itālijā ilgs līdz 18.jūnijam.  

Turīnas Politehniskā uzniversitāte ir vecākā Itālijas tehniskā augstskola (dib.1859.gadā). Pēc QS World University Ranking tā ieņem 33.vietu pasaulē starp tehniskajām universitātēm.

Publikācija ievietota: 29.03.2019.