Projekti

Atpakaļ
01.04.2019

Zinātnieki spriež par latviešu zinātnes valodas attīstības perspektīvām

2019. gada 29. martā Rīgā, Eiropas Savienības mājas Sarunu istabā, notika Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences darba sekcija „Zinātnes valoda”, kurā Liepājas Universitātes (LiepU) pārstāvji piedalījās kā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projekta „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” (Nr. lzp-2018/2-0131) pētnieki.

LiepU docente Dzintra Šulce, pievēršoties tēmai par latviešu zinātnes valodas kvalitāti, uzstājās ar priekšlasījumu „Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā”. Viņa uzsvēra, ka būtiski jāuzlabo zinātnisko izdevumu kvalitāte un izcēla zinātniskās redkolēģijas un recenzenta darba nozīmi publikāciju tapšanā.

Savukārt LiepU profesore Diāna Laiveniece uzrunāja konferences dalībniekus ar priekšlasījumu „Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas”, analizējot dažādu nozaru pētnieku tendenci kategorizēt savus apgalvojumus un iztirzājot veidus, kā ar latviešu valodas līdzekļiem iespējams paust pieļāvumu un zināmu piesardzību attiecībā uz pētījuma laikā gūtajām atziņām.

Konferencē uzstājās arī LiepU doktorante Iveta Kopankina ar referātu „Mērķa un uzdevumu valodiskie formulējumi vadībzinātnes jomas promociju darbu kopsavilkumos”.

LZP projektu „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”, kas uzsākts pagājušā gada decembrī, paredzēts beigt 2020. gada beigās. Tā darbības rezultātā tiks izstrādāta tīmekļa lapa un mobilā lietotne ar ieteikumiem zinātniskajā rakstīšanā un zinātnisko tekstu paraugiem. Projektā piedalās arī LiepU studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra” 3. kursa studente Dana Tihomirova un maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” absolvente Līva Vecvagare.