Projekti

Atpakaļ
29.03.2019

Projekts ļauj atgriezties dzimtajā pilsētā - Liepājā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros Latvijas Universitātes doktorante Inga Zeide kopš 2019. gada 1. februāra ir uzsākusi darba gaitas Liepājas Universitātē, lasot lekcijas Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem, kuri studē bakalaura līmeņa studiju programmā “Skolotājs” un maģistra studiju programmā “Vispārējās izglītības skolotājs”.

Kā min pati pasniedzēja: “Liepāja ir mana bērnības un agras jaunības pilsēta, te esmu dzimusi un pabeigusi vidusskolu, ar Liepāju man saistās vissiltākās un mīļākās atmiņas. Tāpēc ļoti nopriecājos, ka man tika piedāvāta iespēja atgriezties Liepājā kā LiepU mācībspēkam. Patiešām novērtēju šo iespēju un ticu, ka, ņemot vērā manu pieredzi, šeit esmu  noderīga”. I.Zeide novērtē arī to, ka LiepU ir mājīga, kompakta un estētiska darba vide, kā arī īpaši izceļ maģistrantūras studentus, jo tie atstāj ieinteresētu un motivētu topošo pedagogu iespaidu.

Jāpiemin, ka jaunu doktorantu iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā specializācijas jomās „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no šī projekta darbībām. Doktorantu iesaistīšana nodrošina gados jaunu zinātnieku ienākšanu Liepājas Universitātē. Tas veicina pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā, veicina līdzsvaru pamatdarbā strādājošo un pieaicināto mācībspēku proporcijā, kā arī mazina kvalificēta un profesionāla akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.