Projekti

Atpakaļ
12.03.2019

“Dynamic University” pārstāvji izvērtē Liepājas Universitātes sadarbību ar nozarēm

Liepājas Universitātē kopš šā gada 2. februāra strādā konsultāciju uzņēmuma SIA “Dynamic University” pārstāvji, lai projektā “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017)  izvērtētu studiju programmu struktūru un saturu, augstskolas iekšējās finansēšanas modeli un kvalitātes vadības sistēmu.

Sākotnējā etapā Liepājas Universitātē “Dynamic University” organizē diskusijas par sadarbību starp sešām Liepājas Universitātes un dažādu nozaru pārstāvju un darba devēju fokusu grupām – vadības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, sociālās labklājības, izglītības, pedagoģijas un sporta, valodas un mākslas jomās.

Vadības jomas fokusa grupā, kurā diskutēja darba devēji kopā ar citiem uzņēmējdarbības jomas ekspertiem, piedalījās arī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Galvenie apspriežamie jautājumi bija saistīti ar Liepājas Universitātes absolventu piemērotību esošajam darba tirgum un perspektīvām nākotnē.

Projekta vadītāja Inta Kulberga skaidro: “Pētījums ir nepieciešams “ārējā skatījuma” iegūšanai, kā rezultātā ir iespējams veikt nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un prasmju papildu izpēti un prognozēšanu, lai pilnveidotu esošās Liepājas Universitātes studiju programmas, papildinot esošo struktūru un saturu ar aktualitātēm, un veidojot jaunas studiju programmas, kas ir nepieciešamas Liepājas pilsētai un Kurzemes reģionam“.

Savu izpētes darbu konsultāciju uzņēmums SIA “Dynamic University” noslēgs šā gada 31. martā ar iegūto rezultātu kopsavilkuma pārskatu un rekomendācijām Liepājas Universitātes vadībai izvērtētajās jomās, pēc tam sekos piedāvāto rekomendāciju apspriešana un labāko risinājumu ieviešana studiju procesa sekmēšanai.