Projekti

Atpakaļ
06.03.2019

Tikšanās ar IZM par jauno pedagogu studiju programmu izstrādi

Eiropas Sociālā fonda projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002” vadības grupa 27. februārī tikās ar Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes, Iespējamās misijas, projekta Skola 2030 un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem, lai diskutētu par jaunās pedagogu izglītības sistēmā ietverto studiju programmu – pirmsskolas un sākumskolas skolotājs (izstrādā LiepU), speciālās izglītības skolotājs (izstrādā RTA) un logopēdija (izstrādā LiepU) – veidošanas gaitu.

 

Sarunas laikā tika izskatīti tādi jautājumi, kā studiju programmu satura atbilstība Skola 2030 projektā izstrādāto standartu saturam, docētāju sastāva komplektēšanas kritēriji jaunā satura mācīšanai, praktiskas (nevis formālas) skolu un mentoru iesaistes īstenošana sasaistē ar studiju programmu, vienots gala pārbaudījums skolotāja kvalifikācijas ieguvei, u.c.

 

Tikšanās rezultātā Liepājas Universitātes vadības grupa guva pozitīvu atzinumu no pārstāvjiem par studiju programmu saturu un uzbūvi pašreizējā stadijā, kā arī jautājumus, kuri jārisina gan Izglītības un zinātnes ministrijas līmenī, gan universitāšu pārstāvju līmenī projekta turpmākās darbības laikā.

 

Publikācija izveidota 2019. gada 28. februārī.