Projekti

Atpakaļ
14.02.2019

Ar projekta atbalstu divas pedagoģijas jomas doktorantes uzsākušas darbu LiepU

 

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) atbalstu darbu LiepU uzsākušas divas pedagoģijas jomas doktorantes - Dina Berloviene, kura studē doktorantūrā LiepU, un Inga Zeide, kura studē Latvijas Universitātē. No 2019. gada 1. februāra abas sākušas lasīt lekcijas LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studentiem, kuri studē bakalaura līmeņa studiju programmā “Skolotājs” un maģistra līmeņa studiju programmā “Vispārējais izglītības skolotājs”.

Doktorantes lasa lekcijas studiju moduļos “Medicīna” un “Bērna bioloģiskā attīstība”, kā arī vada zinātniski pētnieciskos seminārus (zinātniskā stila prasības (rakstu valoda un stils) studentu pētnieciskajos darbos).

Jāpiemin, ka jaunu doktorantu iesaiste LiepU akadēmiskajā darbā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ir viena no projekta stratēģiskajām aktivitātēm. Doktorantu iesaistīšana nodrošina gados jaunu zinātnieku ienākšanu Liepājas Universitātē. Tas veicina pozitīvas pārmaiņas akadēmiskā personāla vecuma struktūrā (pēctecību un atjaunotni), atbalsta paaudžu sadarbību un mazina kvalificēta akadēmiskā personāla trūkumu nākotnē.