Projekti

Atpakaļ
01.02.2019

Projektā darbu uzsāk eksperti

Eiropas Sociālā fonda projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002” no 1. februāra darbu uzsāk eksperti, kas jaunveidojamās studiju programmās izstrādās mācību satura jomas. Eksperti no Liepājas Universitātes un projekta sadarbības universitātēm (Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes) pārstāv mācību jomas atbilstoši jaunajai izglītības reformai – valodas; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes.