Projekti

Atpakaļ
28.01.2019

Projekta ietvaros LiepU pasniedzēji pilnveido angļu valodu

No 2019. gada 7. janvāra, Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvaros, pasniedzēji, kuri LiepU strādā kādā no specializācijas jomām, sākuši apmeklēt profesionālās angļu valodas nodarbības, lai sešu mēnešu laikā intensīvi apgūtu valodu un sasniegtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni.

Nodarbības vada SIA “PURE Academy” angļu valodas pasniedzēji. Minētā valodu skola ir izvēlēta, saskaņā ar izsludināto LiepU iepirkumu: “Profesionālās angļu valodas mācības studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” mācībspēkiem”.