Projekti

Atpakaļ
25.01.2019

Liepājas Universitātē SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros norisinās pārvaldības struktūras un studiju programmu audits

Šā gada 23. janvārī SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017), kurš tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, ietvaros darbu uzsāk konsultāciju uzņēmums Dynamic University.

Kā prioritāri veicamie uzdevumi, kuros Dynamic University veiks auditu Liepājas Universitātē, ir: studiju satura un struktūras analīze un pielāgošana darba tirgus vajadzībām, un, personāla funkciju audits ar mērķi pilnveidot pārvaldības organizatorisko struktūru. 

Konsultāciju uzņēmuma audits noslēgsies šā gada 31. martā.