Projekti

Atpakaļ
08.01.2019

Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos

 

 

Projekta nr. 1.1.1.5/18/I/018 “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla, īpaši jauno pētnieku, iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos, kas palielina iespēju iesaistīties starptautisko projektu Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmas projektu izstrādē un īstenošanā, attīstot esošās pētniecības iestrādnes, veicinot pētnieku publicitāti un starptautisko sadarbību.

 

Projekta ietvaros laikā no 2018.gada jūlija līdz oktobrim Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un Inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors Armands Grickus apmeklēja "Ocean energy Europe" organizētos pasākumus Edinburgā un Briselē, kas apvieno ap 120 vadošo universitāšu un uzņēmumu viļņu enerģijas iegūšanas jomā. Blokķēžu un dronu tehnoloģiju pielietojumu reģionos Indusrijas 4.0 ietvaros un potenciālos sadarbības partnerus no Skandināvijas Briselē uzrunāja universitātes pētnieks Uldis Žaimis.

 

Universitātes pētnieces Lilita Ābele un Dzintra Atstāja piedalījās prestižajā pasaules Aprites ekonomikas forumā, kur sadarbībā ar valstu Vides ministriju pārstāvjiem saskaņoja pētniecības intereses sadarbībai Horizon 2020 projektos, saistītos ar aprites ekonomiku. Galvenās atziņas foruma ietvaros - aprites ekonomika jāiekļauj skolu un augstskolu programmās. Ekonomistiem, inženieriem jāstrādā kopā ar dizaineriem, jo vajadzīga kvalitatīva vizuālā komunikācija ar sabiedrību, labākai izpratnei par aprites ekonomikas mērķiem un ieguvumiem. Nepieciešami jauni finanšu instrumenti un projektu vērtēšanas kritēriji, lai reāli varētu atbalstīt startup un jau esošus uzņēmumus un augstskolas, kuras vēlas iekļauties aprites ekonomikā.

 

Apmeklētie pasākumi ļāvuši paplašināt pētnieku kontaktu un sadarbības tīklu kā arī paplašināt pētniecības virzienus un starptautisko sadarbību pētniecībā.