ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Liepājas Universitāte ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā. 

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

 

Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām, aģentūra būs EQAR dalībniece, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem.

 

Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 

Projekta partneri:

 1. Augstākās izglītības padome
 2. Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs
 3. Banku augstskola
 4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”
 5. Daugavpils Universitāte
 6. Liepājas Universitāte
 7. Latvijas Universitāte
 8. Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža
 9. Rīgas Aeronavigācijas institūts
 10. Rīgas Celtniecības koledža
 11. Rīgas Stradiņa universitāte
 12. Rīgas Tehniskā universitāte
 13. Ventspils Augstskola
 14. Vidzemes augstskola

 

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2016. – 07.09.2019.

 

Atbildīgā par projektu Liepājas Universitātē: studiju prorektore Māra Zeltiņa

 

 


 

 

 

ESF projektā „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības iestādēs. 

 

Pirmais akreditācijas solis ir pašnovērtējuma ziņojums par konkrēto studiju virzienu. Projektā 12 partneri ir sagatavojuši un iesnieguši Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) pašnovērtējuma ziņojumus par vienu studiju virzienu savā augstākās izglītības iestādē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 407 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 7. pielikumu. Kopā no sadarbības partneriem ir saņemti 12 studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumi par 95 studiju programmām.

 

AIKA izvērtē pašnovērtējuma ziņojumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 407 7. pielikumam un 9. pielikumā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi sagatavo iesnieguma atbilstības novērtējumus. 

 

2016. gada decembrī notikušajā seminārā „Studiju virzienu novērtēšanas vizītes” 12 sadarbības partneri tika iepazīstināti ar pilotakreditāciju norises grafiku, atbildīgajiem koordinatoriem, vizītes dienu skaitu, novērtēšanas vizītes posmiem un norisi. 

 

Liepājas Universitāte ir iesniegusi studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” pašnovērtējuma ziņojumu, kurā ir iekļautas sešas studiju programmas. 

 

Studiju virziena akreditācijas vizītes tiks īstenotas 2017.  gada sākumā.

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x