Noslēdzies ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/0102014. gada 30. septembrī ir noslēdzies 2010. gadā uzsāktais ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” un universitātes ēka ir nodota ekspluatācijā.  2014. gadā tika īstenotas projekta 10. un 11. kārtas kurās tika remontētas auditorijas, gaiteņi un kāpņu telpa un kāpnes, kā arī tika uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas un laboratorijas aprīkojums, sakārtots apgaismojums un nomainīta elektroinstalācija. Atlikušo projekta kārtu remontdarbus veica būvniecības uzņēmums SIA „Astros Ltd”. 


Projekta mērķis bija nodrošināt vienlīdzīgu iespēju principu un universālas vides pieejamību prioritārajās studiju programmās, attīstīt vides zinību un informācijas tehnoloģiju, kā arī pārējo prioritāro studiju programmu spektru, atbilstoši vietējās, reģionālās nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā. Projekta īstenošanas laikā mērķis tika sasniegts – pēc ēku renovācijas tiek nodrošināta universāla vides pieejamība, ēkās ierīkoti pandusi, lifts, uz kāpņu lenteriem ir izvietotas zīmes braila rakstā, kā arī pārējā universitātes vide pielāgota personām ar īpašām vajadzībām. Jaunu un uzlabotu izskatu ieguvušas 30 auditorijas, palīgtelpas, ēkas gaiteņi, garderobe, foajē, kāpņu telpas un kāpnes. Liepājas Universitātes galvenajā ēkā ierīkota arī mūsdienīga ugunsdzēsības sistēma un zibensaizsardzība, kā arī nomainīti elektrotīkli.


Projekta laikā radītie rezultāti kalpos ilgtermiņā, jo ēkās ir veikti nozīmīgi renovācijas un rekonstrukcijas darbi, kas veicina studiju vides un pakalpojumu pieejamību, tehnoloģiskais aprīkojums un laboratorijas iekārtas uzlabos studiju kvalitāti, tas paver iespējas attīstīt pētniecību un jaunas studiju programmas, kas ir būtiski universitātes un pētniecības attīstībai kopumā. 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x