Projekta ietvaros notiek pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide

 
Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.
Lasīt vairāk

Izglītības projektu konkurss

 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ir izsludinājusi izglītības projektu konkursu. Projektu konkursa mērķis ir noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos izglītības projektus, kas veicinātu izglītības procesu attīstību un paaugstinātu izglītības kapacitāti Liepājā, veicinātu jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu starpinstitūciju sadarbību, inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju, veicinātu izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.
Lasīt vairāk

Kurzemes kultūras programmas projektu konkurss

 
Liepājas Kultūras pārvalde 8. martā ir izsludinājusi Kurzemes kultūras programmas projektu konkursu.
Lasīt vairāk

Programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projekts

 
Š.g. 6. martā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projektu"
Lasīt vairāk

Projektu konkurss grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”

 
Valsts Izglītības attīstības aģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.
Lasīt vairāk

Kalendārs

May
21

Studiju padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

May
23

Asins donoru diena

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

May
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00