Kultūras ministrija izsludina konkursu „Literāro radošo meistardarbnīcu, semināru, konsultāciju un citu pasākumu programmas nodrošināšana literārā radošā potenciāla attīstīšanai un pilnveidei”

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju īstenotu daudzveidīgu pasākumu un aktivitāšu programmu Latvijas literāro talantu attīstīšanai un pilnveidei, kāpinot Latvijas oriģinālliteratūras kvalitāti, kā arī konkurētspēju Latvijas un pasaules literatūras tirgū, kā arī nodrošināt radošo kontaktu veidošanos starp Latvijas un ārvalstu autoriem.


Lasīt vairāk

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu valsts budžeta programmā "Latviešu valodas apguve pieaugušajiem"

 

Programmas mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tiks atbalstīti intensīvie latviešu valodas kursi Latgales reģionā, Rīgas reģionā, kā arī citviet Latvijā, kur tas ir nepieciešams, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam apgūt latviešu valodu līdz valsts valodas prasmes vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2).


Lasīt vairāk

Jūnija beigās tiks izsludināts projektu konkurss inovāciju īstenošanai izglītībā

 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno jūnija beigās izsludināt gadskārtējo projektu konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā.
Lasīt vairāk

Projekta ietvaros notiek pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide

 
Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.
Lasīt vairāk

Izglītības projektu konkurss

 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ir izsludinājusi izglītības projektu konkursu. Projektu konkursa mērķis ir noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos izglītības projektus, kas veicinātu izglītības procesu attīstību un paaugstinātu izglītības kapacitāti Liepājā, veicinātu jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu starpinstitūciju sadarbību, inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju, veicinātu izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.
Lasīt vairāk

Kalendārs

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00