ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

 

Liepājas Universitāte ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā.

 

Lasīt vairāk

Liepājas Universitāte saņem elektromobili

 

Liepājas Universitāte ir starp tām iestādēm, kuras 2014. gada nogalē saņem elektromobili, kura iegāde ir notikusi Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” ietvaros. Saskaņā ar publiskā iepirkuma konkursa rezultātiem elektromobili Liepājas Universitātei piegādā SIA "Møller Auto", savukārt tas tiks izmantots pētījumiem par elektromobiļu ekspluatāciju Latvijas apstākļos, lai izstrādātu optimālu risinājumu tā efektīvai ekspluatācijai Latvijas apstākļos. Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, kas ir svarīgi blīvi apdzīvotām vietām Latvijā.


Lasīt vairāk

Noslēdzies ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010

 

2014. gada 30. septembrī ir noslēdzies 2010. gadā uzsāktais ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” un universitātes ēka ir nodota ekspluatācijā.  2014. gadā tika īstenotas projekta 10. un 11. kārtas kurās tika remontētas auditorijas, gaiteņi un kāpņu telpa un kāpnes, kā arī tika uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas un laboratorijas aprīkojums, sakārtots apgaismojums un nomainīta elektroinstalācija. Atlikušo projekta kārtu remontdarbus veica būvniecības uzņēmums SIA „Astros Ltd”. Lasīt vairāk

Liepājas Universitātē viesojas Ženēvas Universitātes profesors

 
2014. gada 8. un 9. septembrī Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē viesojās Ženēvas Universitātes profesors Žans Luks Dorjē.

Lasīt vairāk

IZM piešķirusi finansējumu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai

 

Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM) ir piešķīrusi finansējumu Liepājas Universitātes (LiepU) latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai.


Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x