Noslēdzies ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010

 

2014. gada 30. septembrī ir noslēdzies 2010. gadā uzsāktais ERAF projekts Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību” un universitātes ēka ir nodota ekspluatācijā.  2014. gadā tika īstenotas projekta 10. un 11. kārtas kurās tika remontētas auditorijas, gaiteņi un kāpņu telpa un kāpnes, kā arī tika uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas un laboratorijas aprīkojums, sakārtots apgaismojums un nomainīta elektroinstalācija. Atlikušo projekta kārtu remontdarbus veica būvniecības uzņēmums SIA „Astros Ltd”. Lasīt vairāk

Liepājas Universitātē viesojas Ženēvas Universitātes profesors

 
2014. gada 8. un 9. septembrī Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē viesojās Ženēvas Universitātes profesors Žans Luks Dorjē.

Lasīt vairāk

IZM piešķirusi finansējumu LiepU latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai

 

Izglītības un Zinātnes ministrija (IZM) ir piešķīrusi finansējumu Liepājas Universitātes (LiepU) latviešu filoloģijas, baltu filoloģijas un vēstures studiju programmu zinātniskās darbības nodrošināšanai.


Lasīt vairāk

Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā īstenots vērienīgs projekts

 

Liepājas Universitāte ir īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcā Ganību ielā 36/48, par kuru 2013. gada 27. decembrī tika noslēgts līgums Nr. KPFI-15.2/224 ar LR Vides Ministriju un SIA "Vides investīciju fonds". 2014. gada 30. jūnijā tika pabeigti ar šo projektu saistītie darbi.

Lasīt vairāk

Interesenti aicināti uz tikšanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem

 

26. martā plkst. 11.00 Liepājas Universitātē, Lielajā ielā 14, 225. telpā, viesosies Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai informētu par grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" piedāvātajām iespējām un projekta pieteikumu sagatavošanu. 


Lasīt vairāk

Kalendārs

May
23

Asins donoru diena

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

09:00

May
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
04

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

x