Innovation Camp Aarhus 2018

 

March 18-21, 2018, Aarhus, Denmark

 

Liepaja University is joining Aarhus Innovation Camp to co-create solutions for implementing regional smart specialization strategies and support the economic transformation in Baltic Sea Region.

 

A first in the series, Aarhus Innovation Camp brings together close to 70 participants: regional actors, citizens, universities, politicians, businesses and other stakeholders to innovate around global and Baltic Sea region challenges selected for the Camp. Regions get inspiration and high level support through the official peer-to-peer reviews of their research innovation strategies organized by the EU Joint Research Center.

 

Advised by experts in co-creation, smart cities and citizen-driven innovation – Aarhus Camp provides a democratic environment to build partnerships, experiment and set up engaging processes for generating solutions together. Aarhus Innovation Camp is a Launchpad to foster bottom-up regional innovation and facilitate trans-regional network building.

 

As a European Capital of Culture 2017 and amongst the finalists of I Capital Award – Aarhus is an inspiring and vibrant environment for co-creation, innovation and ecosystem development.

 

Aarhus Innovation Camp is part of BSR Smart-Up project focusing on smart specialization and developing regional competitive strengths, especially related to healthy ageing, smart cities, climate change and circular economy. BSR Smart-Up involves 13 partners and over 20 associate partners in the Baltic Sea Region, including academic, municipal and regional development organizations.

For more information in Latvian please contact: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

 

2017.gada 8.decembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”. 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”

 

2017.gada 7.novembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Tendences studiju programmu pilnveidē”. 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

 

 Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

Lasīt vairāk

Aicinājums jaunajiem zinātniekiem

 
Liepājas Universitāte uzsāk pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kopā ar citām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākumu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x