Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR

 Smart-Up BSR Mini-Camp in Palanga-Klaipeda, organized jointly by Aalto University, MITA - Agency for Science, Innovation and Technology and Klaipeda Science And Technology Park, brings together a group of about 30 dynamic professionals from Baltic Sea harbor areas, universities, cities & municipalities to innovate solutions for grand societal challenges, sustainable port development and sustainable future in Baltic Region.

Lasīt vairāk

Interreg projekts BSR Smart-Up

 Smart-up BSR addresses the challenges regions face in implementing their regional research and innovation policies. The results will enable partners and others in BSRto effectivelyrealize their policies in practice, eliminate obstacles and leverage their collective knowledge and expertise to achieve effective regional and transnational collaboration. In addition, results will scale to the Baltic Sea Region as a whole, creating a promising pan-BSRprocess for realizing RIS3 priorities.

Lasīt vairāk

Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

 

 

Liepājas Universitātē kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (projekta īstenotāja vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr.med.). Projekta pirmā posmā ir veikta detalizēta pētījuma metodoloģijas izveide. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas 5. un 15. vidusskolas, kā arī Ezerkrasta sākumskolas skolotājiem, kuri ir piekrituši iesaistīties projekta īstenošanā. Pētījumā piedalās dažādu kursu bakalaura studiju programmas Logopēdija studenti, kuri iegūst pirmo pieredzi zinātnisku pētījumu praktiskajā organizācijā. Liels paldies par atbalstu Elīnai Lasmanei, Evijai Budičai-Krūmiņai, Unai Kazakai (2.kurss), Valērijai Krasovskai un Daniēlai Paulai Indriksonei (1.kurss), Verai Makarevičai un Anastasijai Lisjanskai (3.kurss). Par pirmajiem pētījumā iegūtajiem rezultātiem docente Baiba Trinīte ziņos 5. Baltijas Logopēdu kongresā Lietuvā (26.-27.04) un 10.Eiropas Logopēdu kongresā Portugālē (10.-12.05.)

Pētniecības projekta kopējās izmaksas EUR 133 806.00 no kurām 85% finansē ERAF

Pētniecības īstenošanas plānotais termiņš 03.10.2017. – 30.09.2020.

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”

 

2018. gada 8. februārī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”. 

Lasīt vairāk

Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018

 

2018.gada 18.-21.marts, Orhusa, Dānija

 

Liepājas Universitāte ir iesaistījusies Interreg projektā BSR Smart-Up, kura ietvaros tika organizēta Orhusas Inovāciju nometne (OIN), lai kopīgi meklētu risinājumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanai un ekonomisko pārmaiņu veicināšanai Baltijas jūras reģionā.

 

OIN pulcē gandrīz 70 dalībniekus, kuri pārstāv dažādas reģionālās interešu grupas : iedzīvotājus, uzņēmējus, politiķus, universitāšu mācībspēkus u.c., lai vienotā komandā, radošā vidē visā Baltijas jūras reģionā risinātu izvirzītos ilgtspējības izaicinājumus.

 

OIN nodrošina demokrātisku vidi partnerības veidošanai un iesaistei projektos, lai kopīgi ģenerētu problēmrisinājumus. OIN ir poligons bottom-up reģionālas inovācijas un trans-reģionāla tīmekļa veidošanas veicināšanai.

 

Kā 2017.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta un viena no iCapital Award finālistēm Orhusa piedāvā iedvesmojošu vidi kopējai jaunradei, inovācijai un ekosistēmu attīstībai.

 

OIN ir BSR Smart-Up projekta sadaļa, kas koncentrējas uz viedo specializāciju un reģionālās konkurētspējas attīstību, īpaši attiecībā uz veselīgu novecošanos, viedajām pilsētām, klimata pārmaiņām un aprites ekonomiku. BSR Smart-Up iesaistīti 13 partneri un vairāk kā 20 asociētie partneri Baltijas jūras reģionā, ieskaitot akadēmiskās, pašvaldību un reģionālās attīstības organizācijas.

 

Plašākai/konkrētākai informācijai latviešu valodā lūdzam kontaktēt: lilita.abele@liepu.lv

For information in English about BSR Smart-Up project please contact: angelina.korsunova@aalto.fi

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
26

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
03

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Dec
10

Studiju padomes sēde

Liepājas Universitāte, Lielā [...]

10:00

x