Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”

 

2017.gada 7.novembrī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Tendences studiju programmu pilnveidē”. 

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

 

 Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

Lasīt vairāk

Aicinājums jaunajiem zinātniekiem

 
Liepājas Universitāte uzsāk pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kopā ar citām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākumu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Lasīt vairāk

 

ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

 

Liepājas Universitāte ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā.

 

Lasīt vairāk

Liepājas Universitāte saņem elektromobili

 

Liepājas Universitāte ir starp tām iestādēm, kuras 2014. gada nogalē saņem elektromobili, kura iegāde ir notikusi Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanā” ietvaros. Saskaņā ar publiskā iepirkuma konkursa rezultātiem elektromobili Liepājas Universitātei piegādā SIA "Møller Auto", savukārt tas tiks izmantots pētījumiem par elektromobiļu ekspluatāciju Latvijas apstākļos, lai izstrādātu optimālu risinājumu tā efektīvai ekspluatācijai Latvijas apstākļos. Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, kas ir svarīgi blīvi apdzīvotām vietām Latvijā.


Lasīt vairāk

Kalendārs

May
28

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
04

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Jun
11

Studiju padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

x