Aktualitātes:

Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana
8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU
Tikšanās par SAM 8.2.1. projektu
Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos
Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”
Liepājas Universitātē SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros norisinās pārvaldības struktūras un studiju programmu audits
Projekta ietvaros LiepU pasniedzēji pilnveido angļu valodu
Liepājas Universitātē top jaunas studiju programmas
Projektā darbu uzsāk eksperti
Ar projekta atbalstu divas pedagoģijas jomas doktorantes uzsākušas darbu LiepU
LiepU pētnieces Vīnē dibina kontaktus jauniem starptautiskiem pētniecības projektiem
Viespasniedzējas no Klaipēdas uzsāk docēšanas un pētniecības aktivitātes LiepU
Tikšanās ar IZM par jauno pedagogu studiju programmu izstrādi
Ir uzsākta LiepU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide sadarbībā ar komersantiem Latvijā
LiepU norisinājās kanisterapijas mācību semināri
“Dynamic University” pārstāvji izvērtē Liepājas Universitātes sadarbību ar nozarēm