Aktualitātes:

Liepājas Universitātē lekcijas pasniedz viespasniedzēji no Verakrusas Universitātes
Noslēdzas LiepU mācībspēku specializētās mācības otrajā modulī
Projekts kā arējā motivācija aizstāvēt promocijas darbu – Ingas Zeides pieredze
Top jauna izglītības terminu vārdnīca
Noslēgusies LiepU mācībspēku stažēšanās Liepājas, Rīgas un Jelgavas izglītības iestādēs
Ir uzsāktas specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla mūsdienīgu izpratni par digitālā laikmeta izaicinājumiem
Liepājas Universitātē sākušās mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtā
LiepU pasniedzējs veido sadarbību ar Verakrusas Universitāti inženierzinātnēs
Studiju prorektore lasa lekcijas Santodomingo Tehnoloģiju institūtā
LiepU spāņu valodas pasniedzēja atgriezusies no Erasmus+ docēšanas Verakrusas Universitātē Meksikā
Liepājas Universitāte SAM 8.2.3. ietvaros noslēdz līgumu ar SIA KPMG Baltics par starptautiska izvērtējuma (peer-review) nodrošināšanu
Tiešsaistē skatāma doktorantu pētījumu rezultātu izstāde
LiepU mācībspēku specializētājās mācībās noslēdzas pirmais mācību modulis par līderību
Noslēdzies profesionālās angļu valodas pilnveides mācību pirmais tematiskais bloks
Doktoranti prezentēs savu promocijas darbu tēmas
Dalība Erasmus+ projekta aktivitātēs