Aktualitātes:

Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana
Uzsākta projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” īstenošana
Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos
Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”
Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”
Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region
Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.
Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR
Interreg projekts BSR Smart-Up
Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”
Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”
Interreg projekta BSR Smart-Up Orhusas Inovāciju nometne-2018
Innovation Camp Aarhus 2018
Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”
Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”