Aktualitātes:

Noslēgušās specializēto mācību moduļa “Dizaina domāšana” nodarbības
Jaunie uzņēmēji saņem grantus savas uzņēmējdarbības attīstīšanai
Projektā LiepU mācībspēki turpina veiksmīgi apgūt angļu valodas kursus attālināti
Šo piektdien attālināti Zinātnieku nakts 2021 atklās Latvijas zinātnes daudzveidību ap 200 dažādās aktivitātēs
Licencētas vēl divas jaunas studiju
Liepājas Universitāte iesaistās sadarbībā ar Eiropas universitātēm
Piedalāmies konferencē “Subject: creativity”
Doktorante Inga Zeide atskatās uz darbu projektā
Logopēdijas studenšu attālinātais seminārs “Strādājam turpinājumā”
15. aprīlī VPP 8. apakšprojekta zinātnieku seminārs “Rezultātu gatavība publiskošanai” (atbilstoši plānam un Baltistu kongresam)
Projektā iesaistītie doktoranti stāsta par progresu saistībā ar paveikto promocijas darbu izstrādē
Licencēta jauna studiju programma ”Vides inovāciju tehnoloģijas”
PSDF ir uzsākusi starptautiska projekta īstenošanu
Sākums jaunveidotajās skolotāju izglītības programmās Liepājas Universitātē
Noslēgušās Pirmā mācību moduļa “Līderība, komandas sadarbība” nodarbības
Liepājas Universitātes studenti un lektori 22.02.2021. tiek aicināti piedalīties tiešsaistes darbnīcā par ilgtspējīga tūrisma attīstību Baltijas reģionā