Aktualitātes:

Projekts SAM 8.2.1.0/18/A/010 noslēdzies
Noslēdzošais projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" cikls
Liepājas Universitātē pēta iespējas sociālās distances pārvarēšanai
Liepājas Universitāte projektā “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” izveido interaktīvas instalācijas un mācību materiālus pedagogiem vides un tehnoloģiju izglītības sekmēšanai
LiepU profesore Anita Jansone 18.maijā piedalījās vebinārā “Digitālo prasmju apmācību iespējas”
Piecas augstākās izglītības iestādes Latvijā izstrādā un pielāgo jaunus tiešsaistes kursus
Erasmus+ Programme KA2 strategic partnership project “BEYOND THE LIMITS: DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP VIA CREATIVITY IN SCHOOLS” (Project Number: 2020-1-TR01-KA203-093989)
Projekta “Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” virziena “Datos balstīta zīmju valoda” īstenošana Liepājas Universitātē
Noslēgusies projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
Universitātes pētnieki piedalās konferencē INTED23 Spānijā
Dalība konferencē rezultējusies ar jaunas sadarbības izveidi
Projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" aktualitātes
Turpinās “Afektīvas un traucētas balss stimulu neirālā apstrāde kustību uzdevumu laikā: EEG pētījums” otrā daļa
TED4LAT pirmais pusgads
Projekts TED4LAT izskan aizvien biežāk
Noslēdz līgumu par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā” Nr. EKII-1.1/4 īstenošanu