Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.

 

 

Jūlijā Liepājas Universitātē uzsākta projekta nr. 1.1.1.5/18/I/018 “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.

 

Projekta mērķis ir veicināt zinātniskā personāla, īpaši jauno pētnieku, iesaistīšanos starptautisku projektu Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmas projektu izstrādē un īstenošanā, attīstot esošās pētniecības iestrādnes, veicinot pētnieku publicitāti. Tiks veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās straptautiskos pētniecības projektos, tīklošanās pasākumos, kontaktbiržās, starptautiskās konferencēs, tādējādi palielinot zinātniskā personāla starptautisko sadarbības partneru loku, tīklošanās iespējas un starptautiska sadarbība pētniecībā. Projekta kopējā summa ir 104 510,59 EUR no kuriem 85% jeb 88 834.00 EUR tiek finansēti no ERAF un 15% no Valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas termiņš 07.2018 – 12.2022

Lasīt vairāk

Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR

 Smart-Up BSR Mini-Camp in Palanga-Klaipeda, organized jointly by Aalto University, MITA - Agency for Science, Innovation and Technology and Klaipeda Science And Technology Park, brings together a group of about 30 dynamic professionals from Baltic Sea harbor areas, universities, cities & municipalities to innovate solutions for grand societal challenges, sustainable port development and sustainable future in Baltic Region.

Lasīt vairāk

Interreg projekts BSR Smart-Up

 Smart-up BSR addresses the challenges regions face in implementing their regional research and innovation policies. The results will enable partners and others in BSRto effectivelyrealize their policies in practice, eliminate obstacles and leverage their collective knowledge and expertise to achieve effective regional and transnational collaboration. In addition, results will scale to the Baltic Sea Region as a whole, creating a promising pan-BSRprocess for realizing RIS3 priorities.

Lasīt vairāk

Projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

 

 

Liepājas Universitātē kopš 2017.gada oktobra tiek īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem” (projekta īstenotāja vadošā pētniece, docente Baiba Trinīte, Dr.med.). Projekta pirmā posmā ir veikta detalizēta pētījuma metodoloģijas izveide. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Liepājas 5. un 15. vidusskolas, kā arī Ezerkrasta sākumskolas skolotājiem, kuri ir piekrituši iesaistīties projekta īstenošanā. Pētījumā piedalās dažādu kursu bakalaura studiju programmas Logopēdija studenti, kuri iegūst pirmo pieredzi zinātnisku pētījumu praktiskajā organizācijā. Liels paldies par atbalstu Elīnai Lasmanei, Evijai Budičai-Krūmiņai, Unai Kazakai (2.kurss), Valērijai Krasovskai un Daniēlai Paulai Indriksonei (1.kurss), Verai Makarevičai un Anastasijai Lisjanskai (3.kurss). Par pirmajiem pētījumā iegūtajiem rezultātiem docente Baiba Trinīte ziņos 5. Baltijas Logopēdu kongresā Lietuvā (26.-27.04) un 10.Eiropas Logopēdu kongresā Portugālē (10.-12.05.)

Pētniecības projekta kopējās izmaksas EUR 133 806.00 no kurām 85% finansē ERAF

Pētniecības īstenošanas plānotais termiņš 03.10.2017. – 30.09.2020.

Lasīt vairāk

 

Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”

 

2018. gada 8. februārī Liepājas Universitāte piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”. 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Sep
26

Vairas Kārkliņas grāmatas atvēršanas svētki...

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

15:30

Oct
01

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00

Oct
08

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00