Aktualitātes:

Uzsākta projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” īstenošana
8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU
Projekta ietvaros tiek veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās starptautiskajos tīklošanās un citos pasākumos
Projekts “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība”
Liepājas Universitātē SAM 8.2.3. projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr. 8.2.3.0/18/A/017) ietvaros norisinās pārvaldības struktūras un studiju programmu audits
Projekta ietvaros LiepU pasniedzēji pilnveido angļu valodu
Liepājas Universitātē top jaunas studiju programmas
Projektā darbu uzsāk eksperti
Ar projekta atbalstu divas pedagoģijas jomas doktorantes uzsākušas darbu LiepU
LiepU pētnieces Vīnē dibina kontaktus jauniem starptautiskiem pētniecības projektiem
Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana
Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”
Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region
Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.
Baltic Sea Region Smart-Up Innovation Camp Palanga-Klaipeda 2018. Solving Grand Societal Challenges for Sustainable Future in BSR
Interreg projekts BSR Smart-Up