Uzsākta projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošana

 

 

2018. gada oktobra beigās tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošanu.

 

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 757 100 eiro apmērā turpmāko trīs gadu laikā tiks izmantots augstskolas pārvaldības sistēmas īstenošanai piecos darbības virzienos – (1) esošo studiju virzienu struktūras un programmu satura izvērtēšanai un pasākumiem to salāgošanai ar atbilstošo nozaru attīstības vajadzībām; (2) Liepājas Universitātes mūsdienīgas pārvaldības modeļa izveidošanai; (3) esošās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai; (4) digitālo e-risinājumu ieviešanai un pilnveidošanai augstskolas pārvaldībā un kvalitatīvākai sadarbībai ar studējošajiem; (5) vadības personāla kompetenču pilnveidošanai.

 

Projekta īstenošanā nozīmīgu lomu ieņem augstskolas stratēģisko partneru, tai skaitā studējošo, absolventu, un atbilstošo industriju iesaiste, sniedzot viedokli un ieteikumus, kā arī piedaloties pilnveides pasākumu īstenošanā. 

 

Pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas labākas pārvaldības procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs visa Liepājas Universitātes personāla attīstībai, kā arī - projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu augstskolas institucionālās veiktspējas uzlabošanā un konkurētspējas stiprināšanā Kurzemes reģionā un Latvijas attīstības plānošanas vadlīniju izpildē.

 

Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”  Nr.: 8.2.3.0/18/A/017 norisināsies līdz 2021.gada 31. decembrim un tā kopējais finansējums ir 757100 eiro. Līdzekļi 643 535 eiro apmērā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 113 565 eiro –  no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros: pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. 

 

Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Lasīt vairāk

Uzsākta projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” īstenošana

 Oktobrī Liepājas Universitātē uzsākta projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU, 8.2.1.0/18/I/002” īstenošana.


Projekta mērķis ir izveidot konceptuāli jaunas kvalitātes studiju programmas pedagogu izglītības īstenošanai, pamatojoties uz kompetencēs balstītas izglītības prasībām un pētniecībā balstītām studijām, nodrošinot studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, resursu konsolidāciju un koplietošanu.

Lasīt vairāk

Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības projektā “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries”

 

        

No 11. – 29. oktobrim Nordplus projekta “Informal Adults` Education for Cultural Tourism Promotion between the Baltic and Nordic Countries” ietvaros Vadībzinātņu institūts organizē 5 dienu kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības. Mācību tēmas ir saistītas ar tādiem jautājumiem kā: „Kas ir kultūras pēdas/nospiedumi?”, „Kā izstrādāt kultūras tūrisma maršrutu, izvēlēties tūrisma objektus izmantojot 5 maņas?”, „Kā izveidot  pievilcīgu maršrutu un veidot stāstu?”. Mācību rezultāts: izstrādāts un aprobēts jauns kultūras tūrisma maršruts. 

 

Kultūras tūrisma maršruta plānošanas mācības vienlaikus tiek īstenotas visās projekta partnervalstīs: Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā. Mācību satura scenārijs un metodoloģija tika izstrādāta projekta partneriem tiekoties darbseminārā Folkuniversitātē, Upsalā š.g. jūnijā.
Vairāk informācijas projekta blogā https://balticnordicfootpr.wixsite.com/footprints

 

Informāciju sagatavoja Vadībzinātņu institūta direktore Inese Lūsēna - Ezera

Lasīt vairāk

Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region

 

Smart-Up BSR Tallinn Innovation Camp 2018


 

Smart Sustainable Cities in Baltic Sea Region

come get inspired | come learn | come get smarter


 

September 17-19, 2018, Tallinn, Estonia

 

How can a city become smarter? What makes places attractive to global talent? How to improve public space and reduce segregation?

 

The world is experiencing growing urbanization. At the same time, the population in Europe is ageing, which means that countries, regions and cities in Europe must compete for global talent if they want to remain competitive on the global scale. Cities in Europe are also often facing the segregation of minority groups and people with lower socio-economic backgrounds to outdated “dormitory” districts, where the overall living environment is dull and often perceived as dangerous.

 

Smart-Up BSR Tallinn Innovation Camp, organized by the City of Tallinn together with Aalto University, brings together close to 100 participants from Baltic Sea Region to innovate around the topics of sustainable smart city, digitalisation, public engagement and co-creation.

 

Inspired by prominent smart city experts from Estonia and Finland, BSR representatives from cities, regional development organizations, academia and NGOs concerned with making cities both “smarter” and more livable will work around three major challenges:

1) How to increase citizen participation and promote co-creation to improve the living environment and quality of life? 2) How to smarten up the region? 3) How to make the city digital with the help of artificial intelligence and co-creation?

 

Coordinated by professor Taina Tukiainen at Aalto University, Smart-Up BSR is a project that builds a continuous engagement process for cities in the Baltic Sea Region to tackle their societal and development challenges in collaboration with different stakeholders and across the geographical borders in a series of innovation camps.

 

Tallinn Innovation Camp agenda and programme: https://smartup-bsr.eu/tallinn/

 

To learn about Innovation Camp outputs and Smart-Up BSR project visit: http://smartup-bsr.eu

 

For more information email: lilita.abele@liepu.lv

Lasīt vairāk

Uzsākta projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.

 

 

Jūlijā Liepājas Universitātē uzsākta projekta nr. 1.1.1.5/18/I/018 “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” īstenošana.

 

Projekta mērķis ir veicināt zinātniskā personāla, īpaši jauno pētnieku, iesaistīšanos starptautisku projektu Apvārsnis 2020 un 9. Ietvara programmas projektu izstrādē un īstenošanā, attīstot esošās pētniecības iestrādnes, veicinot pētnieku publicitāti. Tiks veicināta zinātniskā personāla iesaistīšanās straptautiskos pētniecības projektos, tīklošanās pasākumos, kontaktbiržās, starptautiskās konferencēs, tādējādi palielinot zinātniskā personāla starptautisko sadarbības partneru loku, tīklošanās iespējas un starptautiska sadarbība pētniecībā. Projekta kopējā summa ir 104 510,59 EUR no kuriem 85% jeb 88 834.00 EUR tiek finansēti no ERAF un 15% no Valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas termiņš 07.2018 – 12.2022

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
16

iWeek: UPDATE Zinātniskā konference....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

13:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Izstādes atklāšana “UPDATE 2.0”....

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA [...]

18:00

Nov
16

iWeek: UPDATE Performanču vakars un koncerts...

Friča Brīvzemnieka iela 28, [...]

21:00

x