Par mums

Vēsture

Liepājas Universitāte (LiepU) ir izveidota 1954.gadā uz Skolotāju institūta bāzes kā Liepājas Pedagoģiskais institūts. Līdz 90. gadu sākumam augstskola sagatavoja galvenokārt sākumskolas skolotāju, bērnudārzu pedagogus, matemātikas skolotājus un latviešu valodas un literatūras skolotājus visai Latvijai.


1990.gadā LiepU (tolaik Liepājas Pedagoģiskais institūts) uzsāka pāreju no viena profila augstskolas uz reģionālu vairākprofilu augstskolu un paralēli skolotāju izglītošanas studiju programmām tika izveidots plašs nepedagoģisko studiju programmu spektrs.

 

LiepU attīstības posmi:

 • Liepājas pedagoģiskais institūts (1954. gada 1. augusts – 1961. gads)
   
 • Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts (1961. gada 20. jūnijs – 1966. gads)
   
 • Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts (1966. gads 28. aprīlis – 1990. gads)
   
 • Liepājas Pedagoģiskais institūts (1990. gada februāris – 1993. gads)
   
 • Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993. gada 11. februāris – 1998. gads)
   
 • Liepājas Pedagoģijas akadēmija (no 1998. gada 9. jūnija)
   
 • Liepājas Universitāte (no 2008. gada 16. jūlija)