LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais (KHI) institūts ir dibināts 2007. gada septembrī.

 

KHI mērķis ir latviešu kultūras, īpaši Kurzemes etnoģeogrāfiskā novada, folkloras, valodas, vēstures, mākslas un literāro procesu mantojuma apguve un zinātniska izpēte, kā arī humanitāro zinātņu studiju veicināšana un pētījumu popularizēšana.

 

KHI nodarbojas ar vairāku jomu pētniecību:

 

direktors

 

Edgars Lāms
Dr.philol.

 

khi@liepu.lv

 

http://khi.liepu.lv/

http://kfvc.liepu.lv/

  

Vadošie pētnieki:

Dr.habil.philol. prof. Benita Laumane, Dr.philol. prof. Edgars Lāms,  Dr. habil. philol. Dace Markus.;

 

Pētnieces

Mg. rakstniecības studijās Vēsma Lēvalde, Dr.philol. Anita Helviga, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.philol. Daiga Straupeniece, Mg.philol. Ieva Ančevska.

 

Zinātniskās asistentes: 
Mg.paed. Karīna Krieviņa, Bc. philol. Ieva Ozola

 

Kurzemes Humanitārais institūts atrodas Kūrmājas prospektā 13, 3. stāvā, e-pasts: khi@liepu.lv , mājas lapa - http://khi.liepu.lv/ .

Atpakaļ

Kalendārs

Aug
31

Senāta sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00