ZIEMAS UZŅEMŠANA PAMATSTUDIJĀSZiemas uzņemšana notiks šādās nepilna laika maksas studijās:

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs

profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa un organizācijas vadība

profesionālā bakalaura studiju programmā “Kultūra vadība

profesionālā bakalaura studiju programmā “Tūrisma un rekreācijas vadība

 

02.01. - 19.01. Pieteikšanās studijām Reflektantu pieteikšanās studijām Liepājas Universitātē no 2. līdz 19. janvārim klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/uznemsana (pamatstudijām)
22.01. - 24.01. Konsultācijas, iestājpārbaudījumi No 22. līdz 24. janvārim norisināsies konsultācijas un iestājpārbaudījumi (ja programmā tādi ir paredzēti)
25.01. Rezultātu paziņošana Konkursa rezultātu paziņošana 25. janvārī sistēmā LAIS
29.01. - 01.02. Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana) Reflektantu līgumu slēgšana no 29. janvāra līdz 1. februārim

 

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju, kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.

PAR STUDIJU NORISI

 • Studijas nepilna laika programmās (izņemot programmā “Biznesa un organizācijas vadība”) notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir piecas vai sešas sesijas.
 • Studijas nepilna laika programmā “Biznesa un organizācijas vadība” notiek katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā.

PAR STUDIJU MAKSU

 • Nepilna laika formas studijas ir tikai par maksu.
 • Nepilna laika studiju maksa gadā ir 1 400 EUR.
 • Pirms līguma noslēgšanas par maksas vietu, reflektantam līdz līguma noslēgšanai Liepājas Universitātes kontā jāveic pirmā iemaksa par studijām ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot līgumu par studijām, jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu (piemēram, maksājuma uzdevums).

KAD?

No 2. līdz 19. janvārim

KUR?

Liepājas Universitātes uzņemšanas punktā klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus vietnē e.liepu.lv/uznemsana

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • foto (3x4 cm);
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus pamatstudijās);
 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvbijas piešķirtajam izglītības dokumentam;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 40.00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR)

Liepājas Universitātes rekvīzīti reģistrācijas maksas veikšanai:

      Liepājas Universitāte
      Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
      PVN reģ.Nr.: LV90000036859
      Banka: Swedbank AS
      Swift kods: HABALV22
      Norēķina konts: LV60HABA0551055056040
      Maksājuma mērķis: par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/uznemsana, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

*Maksa par dokumentu reģistrāciju

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu (gan budžeta vieta, gan maksas) ir 40 EUR, par katru nākamo studiju programmu papildus 15 EUR. Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorada, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām"

KAD?

Laikā no 22. janvāra līdz 24 janvārim.

Par konsultāciju un iestājpārbaudījumu norisi informācija sekos.

KAD?

No 29. janvāra līdz 1. februārim.

KUR?

Klātienē Liepājas Universitātē Lielā ielā 14, 242. telpā no plkst 9.00 līdz plkst 17.00 (pārtraukums no plkst 12.00 līdz plkst. 13.00) vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot līgumu jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvīzīti studiju iemaksas veikšanai:

      Liepājas Universitāte
      Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
      PVN reģ.Nr.: LV90000036859
      Banka: Swedbank AS
      Swift kods: HABALV22
      Norēķina konts: LV60HABA0551055056040
      Maksājuma mērķis: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1 .studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
2. – 4. janvāris otrdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
5. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
6. – 7.  janvāris sestdiena – svētdiena ---
8. – 11. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
12. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
13. – 14. janvāris sestdiena – svētdiena ---
15. – 18. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
19. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
20. – 21. janvāris sestdiena – svētdiena ---
22. – 25. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
26. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
27. – 28. janvāris sestdiena – svētdiena ---
29. janvāris – 1. februāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
2.februāris piektdiena 9.00 – 13.00

*No pirmdienas līdz ceturtdienai pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

Uzņemšanas komisijas e-pasts: uznemsana@liepu.lv

Tālrunis: 26190339