Uzņemšana pamatstudijās, maģistra studijās un doktora studijās 2023./ 2024. studiju gadam ir noslēgusies.
Uz tikšanos nākamgad!