Zinātne, pētniecība, inovācijas

Zinātniskās konferences

Liepājas Universitāte

Zinātniskās konferences / Olimpiādes

 2019.

Konference

Organizē

Datums

LiepU organizācijas komitejas vadītājs, struktūrvienība

KONFERENCES LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

Profesora Edvīna Ģinguļa vārdā nosauktā matemātikas un fizikas olimpiāde

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

janvāris

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

13. sociālā darba konference

Sociālā darba aktualitātes

Programma

Paldies par saņemtajiem 
pieteikumiem. Reģistrācija konferencei ir noslēgusies!

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

15. februāris

Lekt. Svetlana Lanka

Izglītības zinātņu institūts

Kurzemes reģiona skolēnu

10. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Norise

 • Liepājas Universitāte

 • Valsts izglītības satura centrs

8. marts

koordinatore Guna Pūce;

zinātnes prorektore Ieva Ozola

25. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Current Issues in Research of Literature and Culture

https://literatura.liepu.lv/

Konferences programma

Conference programme

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

14.–15. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Liepājas Universitātes studentu zinātnes un radošuma dienas

 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

 • Studentu padome

18.–29. marts

Datorzinātņu olimpiāde

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

1.–6. aprīlis

Lekt. Inta Znotiņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

11. starptautiskā zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv

Programma

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

 • Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

25. aprīlis

Prof. Alīda Samuseviča

22. starptautiskā zinātniskā konference
 

"Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli" 


Informācija par konferenci (more information you will find) 

Reģistrācijas anketa

Rakstu krājums

Programma

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu
institūta Socioloģisko pētījumu centrs
sadarbībā ar Liepājas Universitātes
Vadības un sociālo zinātņu fakultāti un Šauļu universitātes Reģionālās attīstības institūtu (Lietuva).
15.- 16. maijs.

Doc. Arturs Medveckis

Izglītības zinātņu institūts

Starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Language Acquisition: Problems and Perspective

https://vapplapp.liepu.lv/

Programma

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

17. maijs

Lekt. Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte;

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Robotikas sacensības

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

maijs

Lekt. Dzintars Tomsons

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

3. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

Innovations and Creativity

http://icic.liepu.lv/

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

6.–8. jūnijs

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte;

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

Galvenā tēma: pārejas

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

15.–21. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Zinātniski metodiska konference

Ja matemātika patīk

Programma

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte
 • Latvijas Matemātikas skolotāju apvienība
11.–12. oktobris

Doc. Dace Kūma

Prof. Anita Jansone

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

10. starptautiskā zinātniskā konference

Eiropa, Latvija, Liepāja, sociālo procesu spogulī: lokālo kultūras un izglītības vērtību internacionalizēšanas perspektīvas.

Programma

Sociological Research Centre of Institute of Educational Sciences
Interdisciplinary Project “KulTourCaching”

Programme (Eng)

 • Socioloģisko pētījumu centrs
14.–16. oktobris Dr. paed. Arturs Medveckis.

Humanitāro un mākslas zinātņu konference

Piemares ļaudis un likteņi – 4

Pieteikuma anketa

Programma

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

24.–25. oktobris

prof. Edgars Lāms;

asoc. prof. Ieva Ozola

Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

UPDATE: Human. Nature

http://iweek.mplab.lv/

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija, MPLab http://mplab.lv/

4.–8. novembris

MPLab projektu vadītāja 
Maija Demitere

24. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

The Word: Aspects of Research

https://vards.liepu.lv/

Programma

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

28.–29. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Robotikas sacensības

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

decembris

Lekt. Dzintars Tomsons

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE –

LĪDZORGANIZĒTĀJA KONFERENCĒS, KAS NOTIEK CITĀS UNIVERSITĀTĒS

5. Jauno lingvistu starptautiskā konference

Via scientiarum

http://venta.lv/zinatne/konferences/

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Ventspils

11.–12. aprīlis

Lekt. Zane France

Ventspils Augstskola

ICLEL 2019: 5rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

 • Galvenais organizētājs: Sakarijas Universitāte (Turcija)

Konferences mājaslapa http://iclel.com

Prof. Ilze Miķelsone

Prof. Linda Pavītola

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Starptautiska zinātniska konference

Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development

 • Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Kauņa (Lietuva)

novembris

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

2020

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2019. gada 11. novembrī

Konference

Organizē

Datums

LiepU organizācijas komitejas vadītājs, struktūrvienība

KONFERENCES LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

14. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

21. februāris

Lektore Svetlana Lanka

Izglītības zinātņu institūts

11. Kurzemes reģiona skolēnu

zinātniskās pētniecības darbu konference

 • Liepājas Universitāte

 • Valsts izglītības satura centrs

28. februāris

koordinatore Guna Pūce;

zinātnes prorektore Ieva Ozola

26. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Current Issues in Research of Literature and Culture

http://literatura.liepu.lv/

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

5.–6. marts

Profesors Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Eiropas Logopēdu dienas seminārs

Rakstu valodas traucējumi – patoģenēze, korekcija, profilakse

 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

 • Liepājas pilsētas izglītības pārvalde

marts

Lektore Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Liepājas Universitātes

Studentu zinātnes un radošuma dienas

 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

 • Studentu padome

23. marts –

5. aprīlis

Logopēdijas centra 13. zinātniski praktiskais seminārs Pētījumi logopēdijā: studentu zinātniskie lasījumi, runas un valodas traucējumu korekcijas materiālu izstāde

 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Logopēdijas centrs

marts

Lektore Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

12. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv/info 

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

2. aprīlis

Profesore Dina Bethere

Izglītības zinātņu institūts

17. starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Language Acquisition: Problems and Perspective

https://vapplapp.liepu.lv/

 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

22. maijs

Lektore Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte;

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

23. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra / Society and Culture

https://society-culture.liepu.lv/en/general

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

28.–29. maijs

Docents Arturs Medveckis

Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

4. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

Innovations and Creativity

http://icic.liepu.lv/

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

4.–6. jūnijs

Docente Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte;

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Starptautisks skaņas mākslas festivāls

Skaņas dienas

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

jūnijs

Paula Vītola

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

20.–26. jūlijs

Lektore Solvita Spirģe-Sēne

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Konference Ģimene, bērni: mūzikas terapija

 • LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte, Mūzikas terapijas centrs

27.–29. augusts

Docente Mirdza Paipare

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Dzejas dienu seminārs Autors. Teksts. Lasītājs

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

10. septembris

Asociētā profesore Anda Kuduma

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

iWeek

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

novembris

MPLab vadītāja Anna Priedola

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

25. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

The Word: Aspects of Research

https://vards.liepu.lv/

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

26.–27. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE –

LĪDZORGANIZĒTĀJA KONFERENCĒS UN IZSTĀDĒS, KAS NOTIEK CITĀS UNIVERSITĀTĒS

ICLEL 2020: 6rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

http://iclel.com

 • Galvenais organizētājs: Sakarijas Universitāte (Turcija)

Prof. Ilze Miķelsone

Prof. Linda Pavītola

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Vizuālās mākslas festivāls Monmartras republika 2020

Notiek Šauļos (Lietuva)

5.–9. augusts

Lektore Solvita Spirģe-Sēne

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiska zinātniska konference

Realia of preschool and art education, opportunities for change and future perspectives

Notiek Kauņā (Lietuva)

 • Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

novembris

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiska izstāde Miniatūras

Notiek Šauļos (Lietuva)

decembris

Lektore Solvita Spirģe-Sēne

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Zinātniskās konferences – 2018.

Konference Organizē Datums

LiepU organizācijas komitejas

vadītājs, struktūrvienība

KONFERENCES LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

12. zinātniski praktiskā konference 

Sociālā darba aktualitātes

Reģistrācijas anketa

Konferences programma

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

16. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Studentu zinātnes un radošuma dienas

Programma

 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

 • Studentu padome

5.–17. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

24. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Uzaicinājums

Kvietimas

Call of papers

Programma

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

15.–16. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Kurzemes reģiona skolēnu

9. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Sekciju sēdes

Darba kārtība sekcijās

 • Liepājas Universitāte

 • Valsts izglītības satura centrs

 • Liepājas Izglītības pārvalde

23. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

koordinatore Guna Pūce

2. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

http://mathart.liepu.lv/

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

5.–7. aprīlis

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

10. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

Reģistrācijas anketa

Programma

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

20. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

https://vapplapp.liepu.lv/

Programma

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

11. maijs

Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte


Prof. Diāna Laiveniece

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

21. starptautiskā zinātniskā konference

 „Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensija”

Informācija par konferenci

Reģistrācijas anketa

Programma

Krājums

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

 • Melardalenas Augstskola (Mälardalen University, Zviedrija)

 • Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte (Lietuvos edukologijos universitetas)

18.–19. maijs

Doc. Arturs Medveckis

Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā: Ornaments

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

16.–22. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Jauno mediju mākslas konference iWeek 2018 – seniori un jaunie mediji

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

12. novembris

Maija Demitere

Mākslas pētījumu laboratorija

23. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

https://vards.liepu.lv

Uzaicinājums

Call for Papers

Programma

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

29.–30. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE –

LĪDZORGANIZĒTĀJA KONFERENCĒS, KAS NOTIEK CITĀS UNIVERSITĀTĒS

ICLEL 2018: 4rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

 • Galvenais organizētājs: Sakarijas Universitāte (Turcija).

Sadarbības partneri:

 • LiepU

 • Palacki Universitāte (Čehija)

 • Universitātes koledža (Lēvene, Beļģija) Politehniskais institūts (Garda, Portugāle)

 • Oradea universitāte (Rumānija)

 • Granādas Universitāte (Spānija)

 • Portugāles universitāte (Portugāle)

University of Lower Silesia
(Vroclava, Polija)

3.–5. jūlijs

Prof. Ilze Miķelsone

Prof. Linda Pavītola

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

konferences mājaslapa http://iclel.com

Starptautiska zinātniska konference

Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development

 • Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 • Ročesteras Tehnoloģiju institūts (ASV)

Kauņa (Lietuva)

novembris

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 Liepājas Universitāte

Zinātniskās konferences un semināri

2017. gads

Konferences/ semināra nosaukums

Norises laiks

Organizācijas komitejas vadītājs,

LiepU struktūrvienība

Sociālā darba aktualitātes

11. zinātniski praktiskā konference

Paldies par saņemtajiem pieteikumiem.

Reģistrācija konferencei ir noslēgusies!

17. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

 Kurzemes reģiona skolēnu

8. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

 10. marts Zinātnes prorektore Ieva Ozola

Referente Guna Pūce

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

23. starptautiskā zinātniskā konference

Veltījums Olafa Gūtmaņa gadam

Konferences programma

Uzaicinājums (LV)

Uzaicinājums (EN)

16.–17. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Studentu zinātnes un radošuma dienas

Programma

Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes konferences programma
 

 20.–31. marts Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes, institūti

Studentu padome
 

 Via scientiarum

4. starptautiskā jauno lingvistukonference

Pieteikuma anketa (LV)

Pieteikuma anketa (EN)

Pieteikuma anketa (RU)

Pieteikuma anketa (DE)
 

Konferences programma

Referātu anotācijas

7.–8. aprīlis  doktorante Sigita Ignatjeva

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte
 
 Valodu apguve: problēmas un perspektīva

14. starptautiskā zinātniskā konference

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā

Look for more information at our website

21. aprīlis Asoc.prof. Dina Bethere

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

9. zinātniskā konference

28. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Sabiedrība un kultūra: Izziņa un jaunas zināšanas

20. starptautiskā zinātniskā konference

Informācija par konferenci (more information you will find)

Pieteikuma forma

Application form

Konferences programma

Rakstu krājums

19.–20. maijs

Doc. Arturs Medveckis

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centrs

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs

17.–23. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vasaras metodiskā nometne 
  
"Liepājas d( Dz)intars” 

Norise
 
1.- 4. augusts  

Piemares ļaudis un likteņi - 3

Letonikas 7. kongresa Liepājas konference

Veltījums Olafa Gūtmaņa gadam

Uzaicinājums un dalībnieka anketa

Uzaicinājums

Konferences programma

Letonikas kongresa programma

 1.2. novembris  Prof. Edgars Lāms

Asoc.prof. Ieva Ozola

Kurzemes Humanitārais institūts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

iWeek

9. Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

11. novembris

 

Anna Priedola

HMZF Mākslas pētījumu laboratorija

Vārds un tā pētīšanas aspekti

22. starptautiskā zinātniskā konference

Uzaicinājums (LV)

Uzzaicinājums (EN)

Programma

30. novembris –1. decembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī 
10. Socioloģisko pētījumu centra konference
 Decembris  Doc. Arturs Medveckis

Socioloģisko pētījumu centrs

 • Ar konferenču organizācijas komiteju un Zinātnes padomes lēmumu 2017. gada konferenču norises kalendārs tiek precizēts vai papildināts.
 • Visu papildinformāciju par konferencēm un semināriem (referātu pieteikšanas termiņi, veidlapas, informācija par dalības maksu u. c.) to organizācijas komitejas ievieto LiepU interneta vietnē www.liepu.lv

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2016. gada 7. novembrī.

Zinātnes prorektore I. Ozola