Zinātniskie institūti

Zinātniskie institūti

IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Lielā iela 14, Liepāja

direktore
Dina Bethere 
Dr. paed. tālr. 634 07738
dina.bethere@liepu.lv
 

lasīt vairāk


      

KURZEMES HUMANITĀRAIS INSTITŪTS 

Kūrmājas prospekts 13, Liepāja

direktore

Anita Helviga

Dr. philol.

tālr.: 63483786

anita.helviga@liepu.lv


khi@liepu.lv

lasīt vairāk


DABASZINĀTŅU UN INOVATĪVO TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS

Kr. Valemāra iela 4, Liepāja

direktors

Armands Grickus

Dr.sc.ing. 

tālr: 634 07769
mziti@liepu.lv


 

 

                                       

VADĪBZINĀTŅU INSTITŪTS

Lielā iela 14, Liepāja 

direktore
Inese Lūsēna - Ezera
Dr. sc. administr.

  

tālr: 20245507
vzi@liepu.lv
     

 lasīt vairāk


 

MĀKSLAS PĒTĪJUMU LABORATORIJA

Kūrmājas prospekts 13 - 118, Liepāja

vadītāja

Anna Priedola
Mg.art

  

tālr.: 634 83787
info@mplab.lv
  
 
 
 
    

  MŪZIKAS TERAPIJAS CENTRS

Lielā iela 14, Liepāja

   
vadītāja
Līga Enģele
Mg.sc.educ., Mg veselības aprūpē

tālr. 29486479

liga.engele@liepu.lv

http://www.muzikasterapija.lv/mt/

 
 

lasīt vairāk

   

 

  LOGOPĒDIJAS CENTRS

Lielā iela 14, Liepāja


LiepU PSDF Logopēdijas centra vadītāja
Gundega Tomele

e-pasts: gundega.tomele@liepu.lv
LiepU PSDF Logopēdijas centra Runas un balss izpētes laboratorijas vadītāja
Baiba Trinīte

e-pasts: baiba.trinite@liepu.lv
   lasīt vairāk
  
 

 PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA CENTRS

Lielā iela 14, Liepāja

LiepU Psiholoģiskā atbalsta centra vadītāja: Mg.psych., Mg.sc.educ. Diāna Oļukalne

Psihologa konsultācijām iespējams pieteikties pēc iepriekšēja pieraksta pa  tālruņiem:

Diāna Oļukalne : 29231006

Ērika  Gintere : 29144299

Vija  Zēlerte : 26426065


E:pasts: psihologijascentrs@liepu.lv 


 

Lasīt vairāk