Bibliotēka

Atpakaļ
05.12.2011

Jauna tehnika bibliotēkā

Pateicoties Liepājas Universitātē īstenotajam projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”, LiepU ir uzstādīts modernizēts bibliotēkas aprīkojums.

Kā norāda LiepU bibliotēkas vadītāja Aija Kairēna, tad tagad bibliotēkā būs pieejams bibliotēkas aprīkojums ar inovatīvajām RFID tehnoloģijām. Ar to palīdzību kļūs vienkāršāka materiālu saņemšana un izsniegšana, ātra un precīza fonda inventarizācija, kā arī studentiem kļūst pieejama iespēja pašiem nodot, vēlāk arī saņemt materiālus no brīvpieejas fonda. Šis ir būtisks  solis ceļā uz pilnīgu brīvpieeju LiepU bibliotēkā.

 

Liepājas Universitātes studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem ir iespējams strādāt ar atbilstošu bibliotēkas aprīkojumu. Bibliotēkā ir pieejama self-check jeb pašapkalpošanās iekārta, kas šobrīd nodrošina grāmatu nodošanu tiem studentiem, kuriem nav parādu bibliotēkā, taču vēlāk tiks nodrošināta iespēja autorizētajiem lietotājiem izsniegt sev grāmatas u.c. materiālus no brīvpieejas fonda. Paralēli tam ir uzstādīti skeneri, no kuriem viens paredzēts lasītavas materiālu skenēšanai, kas ir bezmaksas pakalpojums, kā arī pašapkalpošanās kopētāji studiju darba vajadzībām. Papildus elektronisko resursu lasītavā ir uzstādīti 19 jauni datori, kas tiek izmantoti pasaules zinātnisko datu bāžu izmantošanai. No aprīkojuma pieejama arī book-drop jeb grāmatu nodošanas iekārta, kura tiks izvietota ārpus bibliotēkas telpām. Tajā būs iespējams nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.

LiepU bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, brīvpieejas lasītava, elektronisko resursu lasītava un četras nozaru lasītavas pie pētniecības struktūrvienībām. Grāmatu fondā atrodas ap 80 000 vienību.

 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda 1.2.1.1. aktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta mērķis ir attīstīt vides zinību un informācijas tehnoloģiju un pārējo prioritāro studiju programmu spektru, atbilstoši vietējās, reģionālās nozīmes vajadzību nodrošināšanai speciālistu sagatavošanā. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 1837772, Universitāte nodrošina līdzfinansējumu Ls 142546 (7,83%), tai skaitā plānotā valsts budžeta dotācija Ls 130531 (7,17%), kā arī pretendē uz ERAF līdzfinansējumu Ls 1547437 (85%).