Bibliotēka

Atpakaļ
31.01.2011

Izmēģinājuma bibliogrāfiskā datubāze SCOPUS

Izmantojiet iespēju izmēģināt  izdevēja Elsevier – pētnieciskās literatūras bibliogrāfisko datubāzi SCOPUS .

Scopus adrese: http://www.scopus.com/home.url

Scopus ir viena no lielākajām bibliogrāfiskajām-citēšanas datubāzēm, radīta zinātniekiem ātrai informācijas iegūšanai. Datubāze nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu zinātniski recenzētos avotos un kvalitatīvajos interneta resursos. Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss.

Datubāze pieejama Elektronisko resursu lasītavā.