Bibliotēka

Atpakaļ
19.01.2011

No 2011.gada atkal pieejama datubāze "Science Direct"

2011.gadā atkal ir pieejama datubāze Science Direct.

Science Directir izdevniecības Elsevier datubāze:

  • dabas un tehniskajās zinātnēs,
  • dzīvības zinātnēs un medicīnā, 
  • sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Liepājas Universitātei ir pieejami 2012 žurnālu pilnie teksti (apzīmēti ar zaļu simbolu). Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie izdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.

Nepieciešamības gadījumā konsultācijas datubāzes izmantošanā lasītavas darba laikā.

Iespēja rezervēt laiku  interesentu  grupai (18 personas) konkrētu informācijas pieprasījumu meklēšanai:

tālr. 634 09676 vai uz e-pastu valda.vitola@liepu.lv