Bibliotēka

Atpakaļ
Einās Skuja, 13.04.2023

Aicinām izmantot e-biblioteka.liepu.lv!

Liepājas Universitātes e-bibliotēkā https://e-biblioteka.liepu.lv/, izmantojot VPN vai LiepU MS 365 (MS Teams) autorizācijas datus, iespējams piekļūt:

* Liepājas Universitātes abonētajām datubāzēm (EBSCO, Science Direct, Web of Science u.c.);

* dažādu elektronisku periodisko izdevumu („Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”, „Vecākiem”, „Pirmsskolas Izglītība”, „Pirmsskolā”, “Tavs Karjeras Ceļvedis”, un “Skolas Psiholoģija”) jaunākajiem numuriem;

* brīvpieejā pieejams e-žurnāls “Gimtoji Kalba” https://e-biblioteka.liepu.lv/open-access-magazine/gimtojikalba/all;

* multimedijiem;  

* Liepājas Universitātes izdotajām elektroniskajām grāmatām.