Bibliotēka

Atpakaļ
Einārs Skuja, 11.04.2023

Bezmaksas LURSOFT semināru cikls studentiem

Š.g. aprīlī organizējam bezmaksas lekciju ciklu studentiem par datu iegūšanu Lursoft un to izpēti.

Daudzu augstskolu studentiem un citu izglītības iestāžu audzēkņiem ilgu gadu garumā “Lursoft” ir neaizstājams palīgs un datu ieguves avots gan mācību procesā, gan studiju un pētniecības darbu izstrādē. 

Lai uzzinātu, kādus datus var iegūt Lursoft datu bāzēs (www.lursoft.lv), un saņemtu praktiskus ieteikumus, kam pievērst uzmanību, veicot to izpēti, visu mācību iestāžu audzēkņus un pasniedzējus aicinām apmeklēt tiešsaistes bezmaksas lekcijas:

  • 12.04.2023. 15.00–16.00 “Uzņēmējdarbība Latvijā un novados. Datu iegūšana un izpēte”;
  • 19.04.2023. 15.00–16.00 “Uzņēmējdarbības nozares. Datu iegūšana un izpēte”;
  • 26.04.2023. 15.00–16.00 “Uzņēmuma analīze. Datu iegūšana un izpēte”.

PIETEIKTIES SEMINĀRIEM

Semināra norise: YouTube tiešsaistes platformā
Semināru vada:  Līga Lūse-Zambare, SIA “Lursoft IT” Pārdošanas daļas vadītāja
Dalība semināros: bez maksas
Piekļuve dalībai seminārā tiks nosūtīta dienu pirms semināra uz norādīto e-pasta adresi.

Atgādinām, ka mācību iestāžu audzēkņiem ir iespēja izmantot “Lursoft” īpašo piedāvājumu “Studentu komplekts”. Vairāk lasiet https://www.lursoft.lv/lv/studentiem