Bibliotēka

Atpakaļ
28.11.2019

Grāmatu jaunumi bibliotēkā

 

 

Festival and Events Management

Festival and Events Management: an international perspective is a unique text looking at the central role of events management in the cultural, tourism and arts industries.

With international contributions from industry and academia, the text looks at the following:
* Events & cultural environments
* Managing the arts & leisure experience
* Marketing, policies and strategies of art and leisure management

Chapters include exercises, and additional teaching materials and solutions to questions are provided as part of an accompanying online resource.

* Provides practical applications, models and illustrations of the event management operation from a variety of international perspectives
* Demonstrates how to manage and market the arts and leisure experience
* International case studies from Europe, New Zealand, Australia and USA

 

Skolotāja profesionālā identitāte

Monogrāfijā aprakstīts skolotāja profesionālās identitātes strukturāli saturiskais modelis. Pētnieki aplūko sešus profesijas aspektus – profesijas filozofiju, profesionālās zināšanas, profesionālās lomas, profesionālo attieksmi pret darbu, mijiedarbību ar kolēģiem un profesijas pārstāvniecības uzvedību. Pētnieki sniedz ieskatu kā, mainoties valsts iekārtai un demokratizējoties sabiedrībai, mainās skolotāja loma un pienākumi, kā norisinās pāreja no autoritatīvas pedagoģijas uz līdzvērtīgās skolotāju, skolēnu un vecāku attiecībās balstītu sadarbību.

 

Pētniecība: teorija un prakse

Kolektīvajā monogrāfijā atspoguļota mūsdienu pētniecības darba sistēma no pētījuma pamatstratēģijas un dizaina izvēles līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai. Tās uzdevums ir kalpot par rokasgrāmatu visiem, kuri vēlas mūsdienīgi veikt un noformēt savu pētījumu. Grāmatu veidojuši Latvijas vadošo augstskolu un ārvalstu mācībspēki, kas līdztekus akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbu.

 

Inguna Bauere
Mazā, klusā sirds

Dārtēns. Dārta. Doriņka. Darja Ivanovna. Mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona mīļotā, vēlāk sieva, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Viņa bija zemas kārtas meitene, kura neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa Barona acīs stāvēja pāri visām. Viņa zināja sava vīra stiprās un arī vājās puses. Par labo priecājās, ļauno nepieminēja. Mazā, klusā sirds...

 

Poētika tuvplānā

Iecerot rakstu krājumu, pašsaprotams ir jautājums par tā adresātu, respektīvi, lasītāju. Uzklausot augstskolu pasniedzēju, studentu un skolotāju jautājumus un pārspriedumus par dzejas analizēšanu, radies secinājums, ka tā ir kļuvusi par problēmu. Dzejas analīze baida, atgrūž, rada netīksmi, kam dziļākās saknes slēpjas neziņā, kā analizēt dzeju. Sekojot metodiskajiem norādījumiem, apgūstot dzejas analīzes pamatus pēc poētikas grāmatām, kas māga, kā lasīt dzejoli, iegūtais rezultāts nereti ir sauss mākliniecisko izteiksmes līdzekļu, panta formas, pantmēra un motīvu uzskaitījums, kam pievienots simbolu vārdīcās sameklēts tēlu raksturojums, bet dzejoļa gars tā arī palicis neizteikts. Šajā grāmatā piedāvāta alternatīja iespēja, kā mācīties analizēt dzeju, proti, skolojoties pie pētnieka - lasot dzejoļa interpretāciju, iedziļinoties tajā, sekojot viņa domai un galu galā nonākot ar viņu dialogā. Gribētos cerēt, ka šī skola būs noderīga tiem, kuru uzdevums ir analizēt dzeju, un ka starp dzejoli, pētnieku un lasītāju veidosies auglīga komunikācija. iespējams, raksti būs saistoša lasāmviela arī dzejas cienītājiem. Ieva E. Kalniņa.

 

Andžils Remess

Noslēpumainā Karosta

“Noslēpumainā Karosta” ir vēstures kaleidoskops, kas atklāj leģendām caurvīto militārās pilsētiņas likteni un ikdienu dažādos laikos. Krievu caru izlolota, neatkarīgās Latvijas apgādāta un padomju laikos slēgta, tā kļuvusi par noslēpumu glabātavu vairākiem gadsimtiem. Daudzus no tiem atklāj grāmatas autori, būdami Liepājas vēstures pētnieki un liecinieki. Karostā dzīve sastopas ar vēsturi. Tieši šeit esot radies matrožu teiciens “zēni, zupā tārpi!” un sākās Somijas neatkarība. Kādreiz šeit atradās kodolieroči, kas varēja apdraudēt visu Eiropu. Atgadījumu, detaļu un mazāk zināmu vēsturisko faktu kaleidoskops veido taustāmu un dzīvu Liepājas Karostas klātbūtnes sajūtu.