Bibliotēka

Atpakaļ
19.02.2019

Aicinām izmantot EBSCO datubāzi

Liepājas Universitātes bibliotēka aicina izmantot datubāzi EBSCO.
http://search.ebscohost.com

EBSCO ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kuru veido vairākas pilnu tekstu un bibliogrāfisko ierakstu datubāzes. EBSCO ietvertas e-grāmatas un žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c. Datubāzē pieejami pazīstamu žurnālu Time, Newsweek, Cosmopolitan, New Yorker, National Geographic, Sound & Image u.c. rakstu pilni teksti. EBSCO informācijas resursus var izmantot, atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu.

Academic Search Complete. Daudznozaru akadēmiskā pilnu tekstu datubāze ar vairāk nekā 5500 pilnu tekstu žurnāliem, tai skaitā vairāk nekā 4600 zinātniski recenzētiem žurnāliem, kā arī žurnāli ar rakstu apskatiem. Kopā datubāze satur ap 10 000 publikāciju, tai skaitā monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c.

AHFS Consumer Medication Information. Datubāze piedāvā noderīgus un atpazīstamus standartus par dažādām zālēm. Datubāzi veido Amerikas Veselības sistēmas un farmācijas sabiedrība (American Society of Health-System Pharmacists). Datubāze nodrošina iespēju iepazīties ar zāļu sastāvu un iedarbību.

eBook Academic Collection. E-grāmatu datubāze, kurā pieejamas aptuveni 78 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs. Datubāzē iespējams lasīt grāmatas tiešsaistē, kā arī izdrukāt vai nosūtīt uz e-pastu daļu no grāmatas teksta. Kā lejuplādēt EBSCO grāmatas

eBook Collection. E-grāmatu datubāze. 

ERIC. Bibliogrāfiska datubāze izglītībā, ko veido Educational Resource Information Center (ASV). Tajā ir saites uz vairāk nekā 100 000 pilnu tekstu dokumentiem.

European Views of the Americas. Bibliogrāfiska datubāze, kas satur vairāk kā 32 000 ierakstu par Amerikai veltītiem izdevumiem, kas izdoti Eiropā no 1493. līdz 1750. gadam. Tematiskais aptvērums: par Amerikas pamatiedzīvotājiem, dabas katastrofām, slimību uzliesmojumiem, verdzību u.c. Liela daļa ierakstu iegūti, izmantojot John Carter Brown bibliotēkas krājumus, tā ir dibināta 1846. gadā un ir galvenā reto grāmatu un materiālu krātuve vēstures padziļinātai izpētei humanitārajās zinātnēs.

GreenFILE. Satur pētniecisku informāciju, aptverot visus aspektus par cilvēka ietekmi uz vidi. Zinātnisku, valdības un citu izdevniecību izdevumi par globālo sasilšanu, ekoloģisko celtniecību, piesārņojumu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, atjaunojamo enerģiju, pārstrādi u.c. Datubāze piedāvā gan bibliogrāfisko informāciju, gan kopsavilkumus, kā arī pilnos tekstus no vairāk nekā 4600 avotiem.

Health Source - Consumer Edition. Pilnu tekstu datubāze ar apmēram 80 žurnāliem dažādās medicīnas nozarēs (veselīgs uzturs, bērnu kopšana, sievietes veselība, sporta medicīna u.c.).

Health Source: Nursing/Academic Edition. Daudznozaru pilnu tekstu medicīnas datubāze (slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u.c.).

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA). Indeksēti un pieejami abstrakti ap 700 periodiskajiem izdevumiem, kā arī grāmatām, pētījumu pārskatiem un ziņojumiem, sākot no 20. gs. 60. gadiem. Tēmas: bibliotēkzinātne, klasifikācija, kataloģizācija, bibliometrija, informācijas menedžments u.c.

MasterFILE Premier. Daudznozaru pilnu tekstu datubāze, kas īpaši paredzēta publiskajām bibliotēkām, piedāvā pilnu tekstu uzziņu rakstus no dažādu veidu izdevumiem, sākot no 1975. gada. Bez pilnu tekstu rakstiem tiek piedāvāta arī bibliogrāfiskā informācija, kā arī fotogrāfijas, kartes un karogi.

MEDLINE. ASV Medicīnas Nacionālās bibliotēkas veidota bibliogrāfiska datubāze dažādās medicīnas nozarēs. Ar saišu palīdzību pieejami pilnie teksti žurnāliem, kas ir iekļauti Academic Search Complete u.c. datubāzēs. Meklēšanā var izmantot MESH (medicīnas terminu rādītāju).

Newspaper Source. Laikrakstu, televīzijas un radio ziņu pilnu tekstu datubāze. Laikrakstu skaits: ~25 ASV nacionālie un starptautiskie, ~200 ASV reģionālie.

Teacher Reference Center (TRC). Datubāzē pieejami vairāk nekā 280 populārāko skolotāju periodisko izdevumu indeksi un abstrakti, kas ietver informāciju par tālākizglītību, jaunākajiem pedagoģijas zinātnes pētījumiem, mācību programmu izstādi, pamatskolas un vidusskolas izglītību, lasīt un rakstīt prasmes standartiem, skolu administrāciju un skolotāju izglītību.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātais palīgs meklēšanā (latviešu valodā).

Video pamācības:

Angļu valodā
https://www.youtube.com/user/ebscopublishing

Krievu valodā
https://www.youtube.com/channel/UCcDvox8zsY6gjDrRzRLB1iQ

Jebkurš Universitātes pasniedzējs un students var piekļūt datubāzēm attālināt. Par piekļuves nepieciešamību lūdzam griezties bibliotēkā. Izmatošana ir bez maksas.