Bibliotēka

Atpakaļ
17.04.2019

Grāmatu jaunumi bibliotēkā 11.02.2019

 

Satura mārketings internetā
Autors: Valērijs Praude

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar satura mārketingu plašu auditoriju - uzņēmējus, menedžerus, kā arī esošos, gan topošos speciālistus (studentus). Akcents tiek likts uz satura mārketinga praktisko lietošanu. Taču nedrīkst aizmirst, ka arī teorijai ir svarīga nozīme. Tāpēc grāmatas autori ir centušies teoriju saistīt ar praksi, ievirzot tēzi "Teorijai jābūt praktiskai".

 

Latvijas jaunā režija

21. gadsimta otrā gadu desmita vidū Latvijā ir dzīvs, laikmetīgs un pārsteigumiem bagāts teātris. Mūžvecās dziesmas par bijušo, esošo vai draudošo skatuves mākslas krīzi nu jau gadus piecus piemirsušās. Lielā mērā tas noticis, pateicoties jaunajai režijas paaudzei, kam arī veltīta šī grāmata. Te atradīsiet Mārtiņa Eihes, Lauras Grozas-Ķiberes, Andreja Jarovoja, Viestura Meikšāna, Ineses Mičules, Vladislava Nastavševa, Indras Rogas, Elmāra Seņkova un Valtera Sīļa radošos portretus, kā arī vēlāk teātrī darbu uzsākušo Jurija Djakonova, Kārļa Krūmiņa, Dmitrija Petrenko portretskices. Autori savos darbos tiecas gan atklāt režisoru radīto izrāžu savdabību un darba paņēmienus, gan sniegt ieskatu viņu personībās – uzskatos, interesēs, avotos, no kuriem tiek smelta radošā enerģija. Grāmatā publicēta arī rakstu kopa, kur apskatītas tādas tēmas kā jaunās režijas jaunā valoda, režisoru sadarbība ar savas paaudzes dramaturgiem un scenogrāfiem, performatīvās inovācijas, klasikas dekonstrukcija un citas.

 

Dainu kodekss
Autore: Janīna Kursīte

Grāmata ir dainu simbolu vārdnīca. Grāmata atklāj profesores daudzu gadu pamatīgās folkloras tekstu studijās veidoto folkloras simbolu izpratni. Grāmatā izskaidroti vairāk nekā 300 šķirkļi, tverot tos plašākā indoeiropiešu kontekstā.

Grāmatas ievaddaļā lasāms arī plašs teorētisks apcerējums par latviešu tautasdziesmu poētiku, kurā secīgi aplūkota pasaules uztvere tautasdziesmās, dainu sacerētāju jautājums, dainu simboliskā daba, poētika, ietverot strofiku un metriku, kā arī citus svarīgākos formas elementus.

 

SPIN pārdošana
Autors: Nīls Rekhems

Šī grāmata ir pirmā publikācija, kas tapusi vislielākā izpētes projekta rezultātā, kāds jebkad īstenots pārdošanas prasmju jomā. Tajā rodams svaigs skatījums uz lielāka apjoma pārdošanu un nepieciešamajām cilvēka īpašībām, kas vēlamas, lai pārdošana sekmētos. Darbā iekļauti skaidrojoši attēli.

 

Pārdošanas meistarība
Autors: Mišels Zavadskis

Grāmatā skaidrots, kā pārvarēt potenciālā klienta bailes, kā noskaidrot un attīstīt viņa vajadzības, kā vadīt efektīvas prezentācijas un veiksmīgi sadarboties ar klientiem. Pārdošanas meistarība ikvienam interesentam un speciālistam palīdzēs izprast pārdošanas stratēģijas pamatprincipus, prasmīgi veidot lietišķus kontaktus ar klientiem un slēgt veiksmīgus darījumus.

 

Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai
Autors: Andris Pētersons

Šī monogrāfija ir balstīta uz Latvijā veiktu pētījumu, bet tajā jūtama pasaules elpa. Monogrāfija nav tikai par atvērtību. Tā ir par vērtībām, par spēju vērtības radīt un par bailēm tās pazaudēt, par to, cik droši un laimīgi esam, jo tikai drošs un par sevi pārliecināts cilvēks var būt atvērts.

 

Loģistika
Autors: Valērijs Praude

Teorija un prakse. Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums.
Atšķirībā no grāmatas 1.izdevuma 2003.gadā, šis izdevums ir būtiski papildināts ar jaunu informāciju un pārstrādāts. Grāmata satur 166 attēlus, 87 tabulas, 55 piemērus, 72 formulas, kas atvieglo teksta uztveri. Šī grāmata palīdzēs nostiprināt ekonomikas zināšanas, būs labs palīglīdzeklis ne tikai loģistikas studēšanā, bet noderēs arī praktiķiem un ikvienam, kurš darbojas loģistikas jomā.

 

Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem : kā pozitīvi ietekmēt uzvedību?
Autors: Bū Hejlskovs-Elvēns

Sitienu, kodienu, kliedzienu un citu problemātisku uzvedības izpausmju cēlonis bieži ir konkrētajai personai nepiemēroti apkārtējie apstākļi vai nesamērīgu prasību izvirzīšana. Autora svaigā un izglītojošā pieeja sniedz zināšanas par to, kā problēmas cēloņu noteikšana un izpratne var būtiski uzlabot cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem uzvedību.