Bibliotēka

Atpakaļ
17.04.2019

Izdevniecības Zvaigzne ABC grāmatu jaunumi 07.02.2019

Pirmsskolas vecuma bērna sagatavošana skolai. Konsultācijas, rekomendācijas, attīstošais darbs
Autori: Valērijs Dombrovskis, Svetlana Guseva, Irēna Kokina

Šī grāmata ir kā palīgs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, lai rastu atbildes uz daudziem jautājumiem, kas saistīti ar bērna gatavību skolai.
Grāmatā ir:
daudzveidīgas rotaļas, kas veicina bērna personības attīstību un izaugsmi;
attīstošā darba programma, kurā ietverti dažādi uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem;
pielikums, kurā sakārtoti nepieciešamie materiāli uzdevumu praktiskai izpildei.


Ne tikai ar prātu. Mācāmies būt radoši
Autors: Kens Robinsons

Vairums bērnu domā, ka ir radoši, turpretī lielākā daļa pieaugušo sevi par tādiem neuzskata. Kas mainās, bērniem pieaugot? Kas apslāpē viņu iedzimto radošumu? Kāpēc laikā, kad augstskolu absolventu skaits pieaug ar katru gadu, darba devēji nevar atrast radoši domājošus, pielāgoties spējīgus darbiniekus?
“Ne tikai ar prātu” atbild uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, kurus aktualizējuši 21. gadsimta izaicinājumi – tehnoloģiskās inovācijas un iedzīvotāju skaita pieaugums. Izmantojot pārliecinošus argumentus, sers Kens Robinsons atklāj, kas ir radošums, kāpēc tas ir tik nozīmīgs un kā to veicināt ikvienā dzīves jomā. Saistošo pētījumu kultūras un izglītības jautājumos caurvij intriģējošas atklāsmes, piemēram, par IQ testiem, zinātniskajiem grādiem, intelektuāļu klubiem un citiem “augsta intelekta pierādījumiem”.


Latviešu apģērbs
Autore: Ieva Pīgozne

Tas ir stāsts par to, kā Latvijas pamatiedzīvotāju apģērbs mainījies laika gaitā kopš pašiem pirmsākumiem līdz 19. gadsimta otrajai pusei.
Šī grāmata izseko apģērba attīstības gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ieskatu Latvijas pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos līdz brīdim, kad no valkāšanas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē tautastērpa izveides norisi. Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa valkātājiem.


Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem
Autore: Inta Lemešonoka

Dr. paed. Inta Lemešonoka grāmatā dalās pieredzē, kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību procesā dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā.
Grāmata būs lielisks palīgs pedagogiem karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, arī pirmsskolas pedagogiem un interešu izglītības speciālistiem.
Rokasgrāmata piedāvā: 
karjeras izglītības programmu un tematisko plānojumu;
metodiskos ieteikumus karjeras izglītības apgūšanai kompetenču pieejā;
materiālus skolēnu radošai darbībai sevis izzināšanā un karjeras iespēju apzināšanā klases un mācību stundās, interešu izglītības nodarbībās; 
daudzveidīgas darba lapas skolēna personības piemērotības izpētei noteiktām profesionālās darbības jomām un konkrētai profesijai;
informatīvas daba lapas par karjeras informācijas iegūšanas avotiem (tīmekļa vietņu adreses, norādes par karjeras konsultēšanas pakalpojumiem e-vidē u. c.).


(mans) uzņēmēja kods
Autors: Uldis Pīlēns

Uldis Pīlēns – arhitekts un ilggadējs UPB holdinga dibinātājs un vadītājs, kurš Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā atzīts par vienu no izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļeiropā, – atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta “veiksmes recepte”. Jābūt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ietilpstošie uzņēmumi jau gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi darbojas eksportā un nes to īpašniekiem peļņu! Tomēr ne receptes, ne burvju formulas nav. Ir ceļš. Tas ved cauri grūtībām, šaubām, meklējumiem, arī – prieka, radošas katarses un gandarījuma mirkļiem. Uldim Pīlēnam tas primāri ir pašizziņas, sevis pārvarēšanas un apziņas izaugsmes ceļš. Ja tu, jaunais uzņēmēj vai vadītāj, vēl tikai mēģini uztaustīt īsto virzienu dzīvē un uzņēmējdarbībā, arī tev varētu lieti noderēt grāmatas autora atziņas, kas izkristalizējušās vairāk nekā 35 gadus ilgā vadības darbā.


U teorija. Vadība no topošās nākotnes
Autors: Klauss Otto Šarmers

Mūsdienās uz jauniem izaicinājumiem mēs bieži vien reaģējam ar veciem, pagātnē sakņotiem risinājumiem, un kolektīvi radām rezultātu, kādu neviens nevēlas. Līderiem ir nepieciešama drosme doties nezināmā teritorijā, kas sāk atklāties vien tad, kad esam riskējuši spert soli tukšumā. Bet kas mūs notur pagātnes modeļu gūstā? Kā no tā izkļūt, lai būtu pārmaiņām soli priekšā, spētu efektīvi risināt problēmas un radīt novatoriskus risinājumus? “U teorija” piedāvā unikālu integrālu skatījumu un praktisku pieeju mūsdienu izaicinājumiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī.