Bibliotēka

Atpakaļ
23.10.2017

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18


Ir pieejams bezmaksas izdevums “Nacionālās studentu mācību maksas un atbalsta sistēmas Eiropas augstākajā izglītībā - 2017./18” (“National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18” by Eurydice)!

Eurydice gada ziņojums par studiju maksu un atbalstu sniedz salīdzinošu pārskatu par maksājumiem un finansiālo atbalstu 42 Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmās. Ir pieejamas tabulas, kurās paskaidroti dati par to, kā maksa, stipendijas, aizdevumi un citi pabalsti reāli darbojas atsevišķās valstīs.

Lasīt izdevumu šeit.