Bibliotēka

Atpakaļ
04.10.2016

Jauna izmēģinājuma datubāze

No 4. oktobra līdz 17. novembrim ir iespēja izmēģināt datubāzi Project Muse.

Project MUSE ir pilnu tekstu datubāze sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Datubāzē pārstāvētas dažādas zinātņu nozares - māksla, izglītība, bibliotēkzinātne, valodniecība un literatūrzinātne, filozofija un reliģija, sociālās zinātnes, kā arī pieejami vairāki žurnāli dabas zinātnēs un medicīnā.