Bibliotēka

Atpakaļ
19.04.2016

Jauna izmēģinājuma datubāze

Līdz 2016. gada 20. maijam bibliotēka piedāvā pieeju CABI datubāzēm.

CABI (Centre for Agricultural Bioscience International) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā daudzveidīgus informācijas resursus vides aizsardzībā un lauksaimniecības jomā.

Organizācija sniedz piekļuvi zinātniskajai informācijai, pievēršot uzmanību pārtikas drošībai, klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai u.c.