Uzņemšanas process vasarā 2021./2022.

Iestājpārbaudījumu grafiks 2021. gada papilduzņemšanā

Liepājas Universitātes pilna un nepilna laika pamatstudiju programmu konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafiks 2021. gada papilduzņemšanā

 

Pilna un nepilna laika pamatstudijas

Studiju programma

Iestāj-pārbaudījumu komisija

Iestāj-pārbaudījuma veids

Konsultāciju laiki

Iestājpārbaudījumu laiki

Pirmdiena, 23.08.2021.

Pirmdiena,
23.08.2021.

Otrdiena, 24.08.2021.

Dizains

Ineta Klāsone
Herberts Erbs
Nora Vilmane

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

plkst. 11.00 – 15.00

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Jauno mediju māksla

Dzintra Vīriņa
Pēteris Riekstiņš
Anna Priedola

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

plkst. 11.00

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

plkst. 11.00 – 16.00

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Eiropas valodu un kultūras studijas

Elita Balčus
Linda Gaile

Pārrunas vācu valodā

plkst. 11:00

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

plkst. 12.00 – 13.30

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Inese Veisbuka
Inga Bliska

Pārrunas franču valodā

plkst. 12.00 – 13.30

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Marina Novika
Valentīna Kaļiņina

Pārrunas krievu valodā

plkst. 12.00 – 13.30

ATTĀLINĀTI,
Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Linda Gaile
Agata Babina

Pārrunas spāņu valodā

plkst. 12.00 – 13.30

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Skolotājs (integrētais bakalaurs)

Komisijas strādā paralēli:

Linda Pavītola
Santa Striguna
Jana Grava

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

Papildpār-baudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm: plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Plkst. 12.00 – 16.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Plkst. 10.00 – 14.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Sākumizglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotājs (1.līmeņa skolotājs)

Ārija Kolosova
Vineta Pole
Helēna Vecenāne

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

Papildpār-baudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm: plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Plkst. 12.00 – 16.00

Lielā iela 14, 229. telpa

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

 

Logopēdija

Gundega Tomele
Baiba Trīnīte
Māra Domiceviča

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

   

Papildpār-baudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm: plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Iestāj-pārbaudījums

Plkst. 11.00 – 14.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Reflektanti, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā un literatūrā, var kārtot LiepU iestājpārbaudījumu latviešu valodā

Diāna Laiveniece
Linda Lauze
Sandra Okuņeva

Latviešu valoda

-------

plkst. 10.00 – 12.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

-----

Liepājas Universitātes pilna un nepilna laika maģistrantūras studiju programmu konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafiks 2021. gada papilduzņemšanā

Pilna un nepilna laika maģistrantūra

Studiju programma

Iestājpārbaudījumu komisija

Iestājpārbaudījuma veids

Konsultāciju laiki

Iestājpārbaudījumu laiki

Pirmdiena, 23.08.2021.

Pirmdiena,
23.08.2021.

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Rasa Šmite

Maija Demitere

Platons Buravickis

Mākslas pētījuma pieteikuma maģistra darbam prezentācija un

Portfolio prezentācija

plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

plkst.12.00 – 15.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Rakstniecības studijas Zanda Gūtmane
Diāna Laiveniece
Anda Kuduma
Pārrunas plkst. 12.00
ATTĀLINĀTI,  Microsoft Teams pieslēgšanās saite
plkst. 12.30
ATTĀLINĀTI, Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Informācijas tehnoloģija

Anita Jansone

Dzintars Tomsons

Guntars Būmans

Pārrunas un referāts

plkst. 11.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

plkst. 12.00 – 14.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Ekotehnoloģijas

Roberts Jūrmalietis

Liene Jākobsone

Lilita Ābele

Rakstisks pārbaudījums un

pārrunas

--------

plkst. 11.00 – 14.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Mūzikas terapija

Mirdza Paipare

Olga Blauzde

Līga Enģele

Klavierspēle un vokālā improvizācija un pārrunas

-------

plkst. 14.00 – 16.00

Lielā iela 14,

121. telpa

Izglītības zinātnes

Maija Ročāne

Linda Pavītola

Alīda Samusēviča

Rakstisks pārbaudījums un pārrunas

plkst. 10.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

plkst. 11.00 – 14.00

ATTĀLINĀTI,
​​​​​​​Microsoft Teams pieslēgšanās saite

Vadības zinības

Uldis Zupa

Māra Zeltiņa

Inta Kulberga

Referāts

-------

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem

Sociālais darbs

Alīda Samuceviča

Svetlana Lanka

Santa Striguna

Referāts

-------

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem